search

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) 2 မိူင်းၼွင် ၊ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇမိူင်းသူႇ သင်ႇၸူးငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP/SSA ႁႂ်ႈထွၼ်

မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 14 ဝၼ်း 8 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လုမ်းတတ်းသိၼ် ပိုၼ်ႉတီႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တီႈမိူင်းလႃး လူင်းတူတ်ႈပၼ်တၢမ်ႇ

ဢွၼ်ႇယိင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် (ဢထၵ) မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း သမ်းယႃ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵျႃႇပၢၼ်ႇထႅပ်ႉ

ငႃးသိုၵ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တိုတ်ႉမၢၵ်ႇပွမ်းပွႆႇ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ သၵ်းလၢႆးဝႆႉ ၸွမ်းၶႅၼ် မိုဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇမွတ်ႇယႃႉတီႈႁူင်းယႃ

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image