search

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး 25 ၸုမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ၊ တီႈၼႂ်းဝၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ လုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ် ၶူးလူင် ဢႃၸေယ ၽူႈၵွၼ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင်ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈသွမ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း သမ်ႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸိူင်ႉၼင်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 2 ပွၵ်ႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image