News

News

Wednesday
July, 17

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃႇယူႉ (15) ၶူပ်ႇ

ယိူင်းဢၢၼ်း ပူၵ်းပွင်ပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းလူင်မိူဝ်းၼႃႈ၊ ၸဵမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆး ၊ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ပၢႆးယူႇလီ ၊ႁႂ်ႈသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်း မေႃႁူမ်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၼႆသေ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၼၢင်းယိင်း ဢွၼ်ႁူဝ် ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇ ၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၶႄႉၶဵင်ႇ မၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ ဝၢင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ႁိမ်ဢုပ်းၵႅဝ်ႈၶမ်း ဢႃႇယူႉ (15) ၶူပ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း (1) ၼႆႉ တေႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-12-2023 ၼၼ်ႉ သေ ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 05 -01-2024 လႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်ႇဢႃႇယုႉ (15) ၶူပ်ႇလူင်းၽၢႆႇတႂ်ႈ မီး(7) ၸုမ်း ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶႄႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။ၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ (7)ၸုမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းသႅင်ၵိုင်ႇမိူင်း(ၵ) ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းသႅင်ၵိုင်ႇမိူင်း (ၶ )၊လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းပၢင်ႇလေႃႉ ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း (ၵ) ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်း ၶိူဝ်း (ၶ) လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းတပ်ႉၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸဵမ် ၸိူဝ်း ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇသႅင်ၵိုင်ႇမိူင်း(ၵ) လႆႈသူးထီႉ(1) ၊ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး လႆႈသူးထီႉ (2) ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း (ၵ) လႆႈသူးထီႉ (3) သေ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် သူးထီႉ(1) ဢုပ်းၵႅဝ်ႈၶမ်း သူးငိုၼ်း (500,000)ႁႃႈသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ သူးထီႉ(2) (300,000) သၢမ်သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ သူးထီႉ(3) (200,000) သွင်သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ လႄႈ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ၾႃႉ တွၼ်ႈသူးၼမ်ႉၸႂ် လႄႈသူးလဝ်ႇၸႂ် ပၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ် (100,000) သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ပေႃးတေမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် ၊ ႁႂ်ႈမေႃ ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်

#မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း

#သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်း သိုပ်ႇ ႁူမ်ႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ 9 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 14:30 မူင်း...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် လႄႈ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈ ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...