search

 

ဝၼ်းထီႉ(23.7.2017)၊ ယၢမ်း(08:00)မူင်းၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်ပူင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းလႄႈၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်း ၵမ် တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ႁူဝ်
ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ၊ ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းလႄႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူႈတီႈတီႈလႄႈ
သိုၵ်းႁၢၼ်တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းမူတ်း (336)ၵေႃႉ။

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
YYS
ပၢင်ၵဵဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႅၼ်းႁုၼ်မႂ်ႇလႄႈမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(3)

ဝၼ်းထီႉမိူဝ်ႈၼႆႉ(02/08/2017) ၶၢဝ်းယၢမ်း(09:00)မူင်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵဵဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႅၼ်းႁုၼ်မႂ်ႇ လႄႈမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(3) တီႈလုမ်းပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး၊ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဝၢၼ်ႈႁႆး။

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
save S
 
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပီႈ ၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း သူင်ႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ဝၼ်းထီႉ(18.7.2017)ၶၢဝ်းယၢမ်း (1300)မူင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၽူႈတၢင်တူဝ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ(RCSS)ၶဝ် ၵပ်းသၢၼ်မႃးတီႈၸၢႆးမွင်ႇမျူႉ(ၽူႈတၢင်တူဝ် SSPP/SSAဢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈႁပ်ႉသူင်ႇ)ၼၼ်ႉသေ လႆႈၵႂႃႇပုတ်ႈႁပ်ႉပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း(16)ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတမ်ႇၼူတ်ႇထႆးၶဝ်တိႉၺွပ်းသေမႃးပွႆႇတီႈလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ

သိုပ်ႇလူ

 

side bg

ၶေႃႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ

တႅမ်ႈ လိၵ်ႈ တၢင်ႇ ထိုင်

"ၼႃႈၵၢၼ် လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း"

ၼႃႈၵၢၼ်လႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႈ မီးၼႃႈၵၢၼ်ယဝ်ႉ၊ ပေႃးမီးၼႃႈၵၢၼ်ၼႆၵေႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆၼႃႈၵၢၼ်လႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းၵိုၵ်းၵၼ်မႃးၵမ်းလဵဝ် ယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶုၵ်ႉယမ် ဢၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ၵႆႉလၢတ်ႈသင်ႇသွၼ်ပၼ်
ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈသွမ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း သမ်ႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸိူင်ႉၼင်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင်ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ(10.07.2017)ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပလွင်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်မႃးတီႈ ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇ

ဝၼ်းထီႉ(9.7.2017)၊ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ လိူၼ်ၵျူႇလႅင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸိူင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် တူၵ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိ

Style Selector

Layout Style

Background Image