search

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 36 ပီ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ တီႈပွၵ်ႉ 5 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ဝႃႈပဵၼ်ငိုၼ်းပွမ်ၼႆသေ

ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးယိုတ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ

သင်ၶၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ လုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ် ၶူးလူင် ဢႃၸေယ ၽူႈၵွၼ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး 25 ၸုမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ၊ တီႈၼႂ်းဝၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈသွမ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း သမ်ႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸိူင်ႉၼင်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image