search

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းထၢမ် ၼၢင်းၵွင် ၶမ်း ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မိူင်းသူႈဝႃႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇ ဢၢၼ်းတေမႄးၶႂၢၵ်ႈတၢင်းၵႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢၼ်မီးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်ယူႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်း ယင်းပႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး။

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်တွင်ႈထၢမ် တွပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/12/2017 ဢၼ်ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းတီႈ 3 ၶွင်ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 8 ။ ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ဝဵင်းမိူင်းသူႈ တွင်ႈထၢမ်လူၺ်ႈၶေႃႈထၢမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဝႃႈ- ၾၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းတေၶႂၢၵ်ႈတၢင်းယူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင် လႄႈ ပေႃးပဵၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်သေၶႂၢၵ်ႈတၢင်း ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း- လႆႈတွင်ႈထၢမ်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း လၢတ်ႈၼႄတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်သိုၵ်းၶဝ်လူင်းၶႂၢၵ်ႈတၢင်းၼႆ တေပဵၼ်မႃးပၢင်တိုၵ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းတေဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း။ လွင်ႈၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈႁူမႆႈၸႂ်ယူႇတႃႇသေႇ”-ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၶုၼ်ႇယႄးထူၺ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၵေႃႈၶိုၼ်းတွပ်ႇၼႄဝႃႈ- “လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ တေသိူဝ်ႇၶႂၢၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလွႆၼၢႆး-ဝၢၼ်ႈလွႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈသေ လူင်းၸူးတႃႈၼမ်ႉၶူင်း တႃႈဝိုၼ်းၼွင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇသင်” ဝႃႈၼႆၶေႃႈလဵဝ်ၵူၺ်း။

ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ- ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ် မႃးႁဵတ်းတၢင်းၶႂၢၵ်ႈတၢင်း ပွတ်းတွၼ်ႈတႃႈဝိုၼ်းၼွင်းၼၼ်ႉ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၵႂႃႇႁွင်ႉဢဝ်ၶွမ်ႊပၼီႊသေမႃး ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေၶႂၢၵ်ႈတၢင်းၼႆတႄႉ ယင်းတေၶႅၼ်းၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းမႃးၼင်ႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်မႃးလၢတ်ႈၼႄၼႂ်းသၽႃး-ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး ၸႂ်ႉႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ထွႆထွၼ်သိုၵ်းပၼ်၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တေမီးၵၢၼ်မႄႇၶႂၢၵ်ႈတၢင်း ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈလွႆ-လွႆၼၢႆး-တႃႈဝိုၼ်းၼွင်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ တင်းသွင်ၾၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP/SSA လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ- ၾၢႆႇတပ်ႉ SSPP/SSA ၵေႃႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈၼႄတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ၶၢဝ်ႇပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image