search

ပၢင်ၵုမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢေးသျႃး-ယူးရူပ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း-13 (13th ASEM Foreign Ministers' Meeting) ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ႁပ်ႉႁဵတ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ MICC-1 ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ၊ မီးၽူႈၼမ်း/ၽွင်းလူင်ၼႂ်း 51-မိူင်း ဢိၵ်ႇၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ASEAN လႄႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇမိူင်းယူးရူပ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ပၢင်ၵုမ် ASEM (Asia–Europe Meeting) ပွၵ်ႈၵမ်း-13 ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 November 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်သေ တေၸတ်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ-21 ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈတေႁူမ်ႈၵၼ်ပွင်သၢင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ လွင်ႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း လႄႈ လွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢႃႇသျႃႉ-ယူးရူပ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ASEAN(ဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇ) 10-မိူင်း၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈယူးရူပ်ႉ 28-မိူင်း၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ဢေးသျႃးပွတ်းႁွင်ႇ-ပွတ်းၸၢၼ်း 11-မိူင်း လႄႈထႅင်ႈ 2-ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 51-မိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ မီးၽူႈၼမ်း ၼႂ်းလုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ASEAN လႄႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇမိူင်းယူးရူပ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၵဵဝ်ႇလွင်ႈ တူင်ႇဝူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17-19 November 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ လႆႈႁပ်ႉႁဵတ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း ပွၵ်ႈထီႉၼိုင်ႈသေ ၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်တၢင်းၵၢၼ်  (ASEM Senior Official’s Meeting) ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်း ပၢင်ၵုမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢေးသျႃး-ယူးရူပ်ႉ (ASEM Foreign Ministers' Meeting) ၼႆႉၵႂႃႇ တီႈ MICC-2 ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူၼ်ၵၼ်။

တီႈပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်တၢင်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၽူႈၼမ်း ၼႂ်းလုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ASEAN လႄႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇမိူင်းယူးရူပ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၵဵဝ်ႇလွင်ႈ တူင်ႇဝူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢေႃးသတြေးလျ၊ ပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်၊ ပူႇၵေးရီးယႃး၊ တဵၼ်းမၢၵ်ႉ၊ ၾိၼ်ႇလႅၼ်၊ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး၊ လၢဝ်း၊ ပႃႇၵိသ်ႉတၢၼ်ႇ၊ ပူဝ်ႇလႅၼ်၊ ၾိလိပ်းပိၼ်း၊ ဢိင်ႇၵလႅၼ်၊ ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် တၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ၼႆ လႆႈႁၼ်ၸွမ်းၶၢဝ်ႇ DVB ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

 

 

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Style Selector

Layout Style

Background Image