search

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းယႄးဢွင်ႇ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်ႊလိၼ် ဢွၼ်ႁူဝ် ႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈပၢင်သၢင်းသေ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်း ႁူဝ်ၼႃႈ ပႃႇတီႇမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ/တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSP/UWSA)။

တီႈၼၼ်ႉ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ၽၢႆႇၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းလူင် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ တိုၵ်းသူၼ်းမႃးဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၽၢႆႇႁူဝ်ၼႃႈဝႃႉၶဝ် ၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း မူႇပိူင် ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC) ၸဵတ်းၸုမ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၸွမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပႃႇတီႇမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ/တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSP/UWSA) တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၽၢႆႇႁူဝ်ၼႃႈဝႃႉၶဝ် ဢုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ (တီႈၼႆႉၼႆႈ ယူႇတီႈၽၢႆႇၸုမ်းဝႃႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ “ၸေႊမိူင်းဝႃႉ”၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸေႊမိူင်းဝႃႉ” တီႈၸုမ်းၶဝ်) –

  1. ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႊ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸေႊမိူင်းဝႃႉ။
  2. ၼင်ႇႁိုဝ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၸေႊမိူင်းဝႃႉ တေတိူဝ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႊ ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ယၢင်လမ် (ၵတ်ႉတလႃႇ)။
  3. ၼင်ႇႁိုဝ် တေလႆႈၾႆးၾႃႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸေႊမိူင်းဝႃႉ ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ ၸႂ်ႉႁႅင်းၼမ်ႉသေ တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 60,000 ၵီႇလူဝ်ႇဝႂၢတ်ႈ တီႈမၢၼ်ႈတူၼ်း ၸေႊတွၼ်ႈမိူင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ (မၢႆထိုင် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၾၢႆလူင် ၼိူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း တီႈဢၼ်ၸမ်ၵၼ်တင်း တႃႈသၢႆးလႅင်၊ တႃႈပၢင်ႇယူၵ်ႇ ၸေႊဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈတင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ။)
  4. ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးလူမ်ၸႂ်ငၢႆႈငႅမ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ် လၢၼ်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈပိင်း ဢၼ်မီးၼိူဝ်သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းပွၵ်ႉ-မိူင်းလႃး-ၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉ။
  5. ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸေႊမိူင်းဝႃႉ တေၸၢင်ႊၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလႆႈ တီႈဝဵင်းလူင် ၸိူင်ႉၼင်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (လဝက) ၵူတ်ႇထတ်းသေ ဢွၵ်ႇပၼ် မၢႆၽၢင်ၼမ်းတူဝ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား) တႃႇၶဝ်။
  6. ႁႂ်ႈယိုတ်းထွၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈဢၼ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းတႆး ႁပ်ႉႁွင်းပဵၼ် ၸုမ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (MNDAA)၊ ၸုမ်းလွႆ (TNLA) လႄႈ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ (AA) ပဵၼ် ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၼ်ႁႃတိူဝ်းသုၵ်ႉယုင်ႈၸွမ်း။
  7. ယူႇတီႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇဝႃႉ သျႅဝ်မိၼ်လႅင် ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ ၸေႊမိူင်းဝႃႉၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး

Style Selector

Layout Style

Background Image