search

ၸုမ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉ (WWF) ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉဝႆႉဝႃႈ  ၼႂ်းထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း တီႈၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်ႊလိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႊ

၊ ထႆး၊ လၢဝ်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈသိုဝ်ႉၶၢႆ တူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸၢင်ႉ၊ သိူဝ်၊ လိၼ်ႈၵဵတ်း၊ မီ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႉၶၢႆပႃး ၸူင်၊ ပႄႉလွႆ၊ ၼူၵ်ႉၵူၵ်ႇၵၢၵ်ႈ၊ ဝူဝ်းထိူၼ်ႇ၊ သိူဝ်ၾႆး၊ တဝ်ႇ ဢိၵ်ႇ ၼူၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ၾိင်ႈမိူင်းဢမ်ႇသုမ်ႇငမ်း​လႄႈ ၵၢၼ်လၵ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆ တူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇ ၼွၵ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၸင်ႇၼမ်တိူဝ်းမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

 

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၶႅၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၶဝ် မႃးထွင်ႈတဵဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမိူင်းလႃး၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊  ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်းလႄႈ ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ တူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇ ၸင်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်း WWF မိူင်းမၢၼ်ႊၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီး လွၵ်းပိူင်ႁၵ်ႉသႃၶဝ်လီလီ၊ ဢမ်ႇတူၺ်းတႃႇၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈသေ သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်လႄႈ ၸိူဝ်ႉၸႆႉတူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇၶဝ် မူၺ်ႉႁၢႆၵႂႃႇတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈတေႃႇသူႈ ပၼ်ႁႃလူင် ဢၼ်ၼႆႉယူႇ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်းၵွႆး ၶႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်ဝႆႉ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

ပီႇပေႃႇသီႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸုမ်း WWF ဢၼ်မီး ၼႂ်းထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်းၼႆႉၵွႆး ၼူၵ်ႉဝႃႇ၊ တူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမီးၼမ်ၼႃႇ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ မၵ်းတတ်းလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵႃႉၶၢႆ တူဝ်သတ်း ဢၼ်လုမ်ႈၾႃႉမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၸမ်တေမူၺ်ႉႁၢႆယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆၵွၼ်ႇ။ ပေႃးဢမ်ႇႁေႉႁၢမ်ႈလႆႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼႆႉတႄႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၸိူဝ်ႉၸႆႉတူဝ်သတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႊတေမူၺ်ႉႁၢႆၵႂႃႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ပီႊ 2020 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ WWF, TRAFFIC လႄႈ ၸုမ်းႁၵ်ႉသႃၼူၵ်ႉၼူၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေဢၢၼ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ ႁၢၼ်ႉဢၼ်လၵ်ႉၶၢႆ တူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇ ၼွၵ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈတီႈဢေႇသုတ်း 20 ႁၢၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး


Style Selector

Layout Style

Background Image