search

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇဝႆး ဢၼ်မီးဝႆႉ တႃႈၵုင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇသိူဝ်ႇၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ဝဵင်းၸေႊၼႃး (မျိတ်ႉၵျီးၼႃး) ၼႆ ဢူးၵျေႃႇ လိၼ်း ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (5)ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ-ၸေႊၼႃးၼႆႉ ၸၢင်ႊၽႄၵႂႃႇထႅင်ႈလႆႈ တေႃႇထိုင် ၶွပ်ႇလႅၼ်ႊမိူင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ မိူင်းထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

 

မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း၊ ပေႃးၶႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼႆ လုၵ်ႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႆႉသေ ၸၢင်ႊၽႄ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်း ၵမ်ႇပၢႆႇတီႇ၊ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်း လွႆၸေႊ။ ပေႃးၶႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆ ၸၢင်ႊၽႄ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်း ပၢင်သွင်ႇ၊ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်း တူပ်ႉမိုဝ်း (တမူး)။ ပေႃးၶႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းထႆးၼႆ ၸၢင်ႊၽႄ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်းမျႃႉဝတီႇ။ တေပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်သုၼ်ၵၢင်သေ ၸၢင်ႊၽႄၵႂႃႇလႆႈ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၼႃႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဢၼ်သိူဝ်ႇဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇတမ်းၸႂ်တမ်းၶေႃး ၵႂႃႇလႆႈပႆလႆႈလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ လႆႈၵူႈဢဝ်ငိုၼ်း တီႈယေးငိုၼ်းၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်းဢေးသျႃး (ADB) တႃႇၸၢမ်းမူၼ်ႉမႄး သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း (40)လၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း(40) လၵ်းၼၼ်ႉၵွႆးၵေႃႈ တေဢၢၼ်းမႄးႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင် (2020)ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်း ၸေႊၼႃးၼၼ်ႉ တေတႄႇသိူဝ်ႇမိူဝ်ႈလႂ်ၼႆတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃး။

မိူဝ်ႈလဵဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ-ၸေႊၼႃးၼႆႉ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလႅင်ၾႆး ၵမ်ႈပႃႈၼမ်သေ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးၼႆႉ ပႆႇပေႃးၶႅမ်ႉၵႃႊႁိုဝ်။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး


Style Selector

Layout Style

Background Image