search

ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်  ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း လၢတ်ႈဝႃႈ တေၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁူင်းႁိူၼ်း လႄႈ တီႈလိၼ် (Property Tax) တီႈၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီး ၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇယူႇသဝ်းသေ သိုဝ်ႉတီႈလိၼ်၊ လဵၼ်ႈၶၼ်တီႈလိၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – တႃႇတေၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၾိင်ႈမိူင်းယုၵ်းယၢင်ႇမၼ်းသေ ယွၼ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ တီႈလုမ်းၸွမ်သိုင်ႇၾိင်ႈ (ရှေ့နေချုပ်) ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ႁပ်ႉႁွင်း ၾိင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပေႃးၼႆၸိုင် တေဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ် တီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၽွတ်ႇၶွတ်ႈ ၸုမ်းသုၼ်ၵၢင် ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁူင်းႁိူၼ်း လႄႈ တီႈလိၼ် (ပစ္စည်းခွန် ကောက်ခံမှု ကြီးကြပ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့) ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၸုမ်းသုၼ်ၵၢင် ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁူင်းႁိူၼ်း လႄႈ တီႈလိၼ် ၼႆႉ တေဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း တီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ မၵ်းတတ်း ၵႃႊၶၼ်ယိမ် တီႈလိၼ်၊ ႁူင်းၵေႃႇၵၢႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူႊပီႊပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဝိၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “တေထတ်းသၢင်ၵူႊပီႊသေ မၵ်းတတ်းၵႃႊၶၼ်လႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼင်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈ။ ပေႃးႁဵတ်းၼၼ် တေႁေႉၵင်ႈလႆႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇဢၢၼ်းယူႇသဝ်းသေ သိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ယဝ်ႉ လဵၼ်ႈၶၼ်မၼ်း၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ဝႃးမိုဝ်း ၵွတ်ႇဝႆႉ ၼမ်ၼမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢူးတိၼ်ႇၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇဢူး ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸေႊမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ဝဵင်းပီးလိၼ်း တူၵ်ႇထၢမ် ၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းဝႃႈ တႃႇႁေႉၵင်ႈလႆႈ လွင်ႈၵူၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇယူႇသဝ်းသေ သိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ၼမ်ၼမ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁိူၼ်း လႄႈ တီႈလိၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးတၢၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ တီႈလိၼ်၊ ႁိူၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ  ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉ တေႁေႉၵင်ႈလႆႈ ၶၼ်တီႈလိၼ်ဢမ်ႇၼိမ်၊ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉႁိူၼ်း၊ တီႈလိၼ် လႆႈမႃးၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးတၢၼ်းဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈဝႃႈပေႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉ ၶၼ်တီႈလိၼ် တေတူၵ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇတူၵ်းၼၼ်ႉတႄႉလၢမ်းယၢပ်ႇဝႆႉ။ တႃႇၶၼ်မၼ်း တေတူၵ်းၼႆႉ မီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈၵွၼ်ႇ၊ ဢဝ်လၢႆးၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉသေ ၵုမ်းထိင်းဝႆႉၼႆသေတႃႉ ပေႃးငိုၼ်းၽိူဝ်းႁႅင်းၵေႃႈ ၶၼ်ၼင်လိၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႊတူၵ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး


Style Selector

Layout Style

Background Image