search

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵၼၢႆး မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 8 ပီ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇ

ၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 19/10/2017 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တူင်ႉၼိုင်တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈယင်ႉဝႆႉ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတဢၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇ၊ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 40 ပီ၊ ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 38 ပီ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 8 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈယိင်း ဢႃယု 38 ပီ ဢၼ်မၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် မႃး ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း။ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပီလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇပေႃး တိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ႁႅင်းလႄႈ ယူတ်းယႃတီႈဝၢၼ်ႈၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 19/10/2017 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ထိုင် 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ဢွၵ်ႇဝႆႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆလၢႆလၢႆလင် ဝႃႈၼႆ။

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image