search

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးတဵၼ်းလဵပ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပႅင်းမႅတ်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ၵဝ်ႇၵႄႇလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်။ 

ဝၼ်းတီႈ 21-24/10/2017 ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးတဵၼ်း ၸတ်းႁဵတ်း 4 တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ႁွပ်ႇတူၼ်ႈမွၵ်ႇတဵၼ်း လဵပ်ႈပၼ်ႇဝတ်ႉ ၵျွင်းၽြႃးလူင် ၸဝ်ႈၵေႃႇမိူင်း ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ဝတ်ႉၶေႃးသိတႃႇရူင်ႇ ပွၵ်ႉတႂ်ႈၾၢႆႇၸၢၼ်း၊ ဝၼ်းတီႈ 22 လဵပ်ႈပၼ်ႇႁွပ်ႈ ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်း ၼိၸေႃးတႃႇရူင်ႇ ပွၵ်ႈတႂ်ႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇ၊ ဝၼ်းတီႈ 23 ပၼ်ႇ ႁွပ်ႈတီႈဝတ်ႉလၼ်ႇတဝုၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်တိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ တူၼ်ႈမွၵ်ႇတဵၼ်းတင်းသဵင်ႈ 129 တူၼ်ႈ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇမိူင်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးလဵပ်ႈဝတ်ႉၵျွင်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်ႈဝတ်ႉသေ ဝႆႈၽြႃး၊ တြႃး၊ သင်ႇၶႃႇ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၾိင်ႈဢမ်ႇႁၢႆသၢႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇ ၸိူဝ်းပႆႇႁူႉ ႁႂ်ႈပေႃး ႁူႉသေ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵႂႃႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆးတေမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်ပွႆးၼႆႉသေ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆႈမူၵ်ႇၾႆးသေ ဢွၼ်ၵႂႃႇ မိူင်းသင်ႇၶၼၵူဝ်ႇ ၵႂႃႇဝႆႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။ ဢဝ်ၸွမ်းၾိင်ႈၼၼ်ႉသေ ဢွၼ်လူႇၾႆးတဵၼ်း မႃးၶၢဝ်းႁိုင် မီးမႃး 2,600 ပီယဝ်ႉ ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image