search

ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၵၢၼ်ႇတေႃႇၵျီးပျႄးလိတ်ႉသ် ၸၼ်ႉႁႃႈလၢဝ် တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ဢူးတေႇၸ ပိူင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၾၢႆးႁုပ်ႇမႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းလင်

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ထိုင် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ (ပီ 2017) ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈထူပ်းၺႃး ယွၼ်ႉ ၽေးသၽႃႇဝသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ မီး 41 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 36 ပီ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ တီႈပွၵ်ႉ 5 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ဝႃႈပဵၼ်ငိုၼ်းပွမ်ၼႆသေ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ၼိူဝ်ၵႄး ၼမ်ႉၶွင်ဢၼ်လႆလတ်းဝူင်ႈၵၢင်မိူင်းလၢဝ်း၊ ထႆး၊ မၢၼ်ႈလႄႈ

ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးယိုတ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image