search

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 140 ပၢႆဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးမူၵ်းသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ႈယိုတ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း မိူင်းလႃး 5 တီႈ (မိူဝ်ႈ 28/09/2016) ယဝ်ႉလိူၼ်ၼိုင်ႈ၊ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/10/2016 မႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

မလိၸုပ်ႈ ၸဝ်ႇမႆႇ ၵေႃႉပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းသဝ်းၶေႃၶၢင်/တပ်ႉသိုၵ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO/KIA) ၵေႃႉထူၼ်ႈသၢမ် (1994-2001) ဢႃႇယု 82 ပီႊ

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3-ၵေႃႉ ပွၵ်ႈတီႈသၼ်လွႆလွႆးၸုၼ်း ဢိူင်ႇလွႆးလေႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် မႃးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2-ၵေႃႉ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ယွၼ်ႉသွင်ၽၢႆႇ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ပႃးလႄႈ

More Articles ...

Style Selector

Layout Style

Background Image