search

တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ 7 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈသူၼ်ၸႂ် ၶဝ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ပိုတ်ႇႁပ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 23 /10/2017။

ဝၼ်းတီႈ 18/10/2017 ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ် ပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃတပ်ႉၸုမ်း7 လွႆတႆးလီ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ လႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းတေၾိုၵ်းသွၼ် 6 လိူၼ် ႁပ်ႉၵူၼ်းၾိုၵ်း 30 ၵေႃႉ ။

ၽူႈသူၼ်ၸႂ်ဢၼ်တေၶဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တေလႆႈမီးဢႃယု 17 – 30 ပီ ယဝ်ႉၸၼ်ႉ 7 တေလႆႈႁူႉ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈၽွင်ႈ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးပၢႆးယူႇလီတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ မီးတၢင်းယၢမ်ႈလီ၊ ၸွမ်းလႆႈပၵ်းပိူင်တင်းတပ်ႉၸုမ်းလႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မေႃယႃ ၼၢင်းသၢဝ်မူဝ် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေပူင်သွၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးပွၵ်ႈမိူဝ်း ႁႂ်ႈမေႃမိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇႁၢင်ႇၵႆဝဵင်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ်ၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈမႃးတၢင်ႇသဵၼ်ႈလဝ်ႈယွၼ်းတႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ၶဝ်ႈႁဵၼ်းၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈသေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၼႆႉ တေတႄႇသွၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 01/11/2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ပၼ်တီႈယူႇတီႈၵိၼ် ဢမ်ႇမီးၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင် ဝႃႈၼႆ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image