search

ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း-3  တေပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် (ဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်း) January ပီႊမႂ်ႇ-2018 တေ ထိုင်ၼႆႉၼႆ JICM တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈတေပဵၼ်ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉလႂ် ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် January 2018 ၸင်ႇၵွၺ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ် ၵဵပ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (JICM) ပွၵ်ႈၵမ်း-6 ဢၼ်ၸတ်းတီႈလုမ်း NRPC ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းထီႉ-27 ပူၼ်ႉမႃး လႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ။

တီႈဢၼ်ၶၢႆႉဝၼ်းလိူၼ် ပၢင်ၵုမ်းလူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၵႂႃႇၸတ်းၼႂ်းပီႊ-2018 ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢၼ်တေၸတ်းၼိုင်ႈပီႊလႂ် 2-ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈဢိင်ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလီတီႈသုတ်း ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶၢႆႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မီးၼၼ်ႉသေ ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊၼႆႉ ၼိုင်ႈပီႊလႂ် တေလႆႈၸတ်းႁဵတ်း 2-ပွၵ်ႈ၊ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24-29 May 2017 ပူၼ်ႉမႃးသေ တေလႆႈဝႃႈၼႂ်းပီႊ-2017 ၼႆႉ တိုၵ်ႉလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွၵ်ႈလဵဝ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image