search

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇဢူး ၵႅမ်ၶုၼ်ၼၢမ်းၵၢၼ်  ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- တႃႇသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း လႅင်ၾႆး မူႇၸေႊ -ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၶမ်ႇပၼီႇမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်႞ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၸၼ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆလၢႆၵွႆး။ လူဝ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းဝႃႈ ၸွင်ႇတေသိူဝ်ႇတၢင်း လႅင်ၾႆးလႆႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဢဝ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးတူၺ်းၵေႃႈ ၸင်ႇလႅပ်ႈတေပဵၼ်ၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁူၵ်းလိူၼ်ၼႆႉ လႆႈႁူပ်ႉၵၼ်သွင်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ်သေ ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈၼႆယူႇ။ ယူႇတီႈထၢၼ်ၽွင်းလူင်တႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်” ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇဢူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ႁဵတ်းတေႉၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇပၼ်သုၼ်ႇၶမ်ႇပၼီႇၶႄႇႁဵတ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ။ တေႁွင်ႇတိၼ်ႇတႃႇသေ ႁႂ်ႈၶမ်ႇပၼီႇလၢႆလၢႆဢၼ် ၶႄႉၵၼ်ဢဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

သဵၼ်ႈတၢင်း လႅင်ၾႆးၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် လုၵ်ႉဝဵင်းလိူဝ်ႇ မီးထိုင်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ။ သဵၼ်ႈတၢင်းလႅင်ၾႆးသမ်ႉ ၵႂၢင်ႈသၢမ်ပေႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၶမ်ႇပၼီႇမိူင်းၶႄႇ တၢင်ႇၼႄဝႆႉၼႆႉတႄႉ တေၵႂၢင်ႈ သၢမ်ပေႇ တေႃႇ သီႇပေႇ။ ပေႃးၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေတေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႆႈလႄႈ ၶိုတ်းၸၼ်ႉပဵင်းၵူႊမိူင်းမိူင်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇ မိူင်းၶႄႇလႄႈ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မိူင်းမၢၼ်ႊဢၼ်သဵၼ်ႈ႞။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ မူႇၸေႊ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ဢၼ်လဵဝ်ၵွၺ်း။ လူတ်ႉၵႃးၵေႃႈ ၵမ်းၵမ်းတိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇၵေႈၶႆ ပၼ်ႁႃလူတ်ႉၵႃးတိတ်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇမႄးၶႂၢၵ်ႈတၢင်းယူႇ။ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် မီးၵႃးၶိုၼ်ႈ လူင်းယူႇမွၵ်ႈ 2,000 တေႃႇ 4,000 လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး


Style Selector

Layout Style

Background Image