search

ဢူးမိၼ်းဢွင်ႇ ၵမ်ႉၶုၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် လုၵ်ႈၵႃႉ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈၸုမ်းၶဝ် ငွႆးသွၵ်ႈတီႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆယွႆႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၽြႃးၶၢဝ် ဝဵင်း

တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ယိုတ်းလႆႈၵုၼ်ႇသိၼ် ဢၼ်မူတ်းဢႃႇယု မဵဝ်းမၼ်း 40 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးမိၼ်းဢွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယိုတ်းလႆႈတၢင်းၵိၼ်၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်မူတ်းဢႃႇယုၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈယိုတ်းဢဝ် ၵုၼ်ႇသိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ ၽွမ်ႉၸႂ်ၸွမ်းယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

 

ၼႂ်းဝူင်ႈတီႈသၢမ် လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇၼႆႉ ၸုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် လုၵ်ႈၵႃႉမိူင်းတႆးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉ႞ ဢွၵ်ႇႁၢၼ်ႉ႞ သေၵူတ်ႇထတ်း ယိုတ်း တၢင်းၵိၼ်၊ ၼမ်ႉၼူမ်းၽွင်၊ ၼမ်ႉၼူမ်း၊ ၶဝ်ႈမုၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉဝၢၼ်၊ ၶဝ်ႈမုၼ်းၵဵင်ႉ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်းပွင်ႇမူင်ႉ ဢိၵ်ႇ ယႃႈယႃပိုၼ်ႉမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်မူတ်းဢႃႇယုၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးမိၼ်းဢွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၺႃး တၢင်းၵိၼ်၊ ၵုၼ်ႇသိၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉၼၼ်ႉ တေတီႉယိုတ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ပၼ်တၢင်းႁူႉလႄႈ ႁႂ်ႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇၶၢႆထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈလဵဝ်ႈတႄႉ တေပႆႇဢဝ်လိူင်ႈသေ တေပၼ်တၢင်းႁူႉယဝ်ႉ ယိုတ်းၵႂႃႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶူဝ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဝၢင်းၶၢႆၼၼ်ႉၵွၺ်း။ ၵုၼ်ႇသိၼ်ဢၼ်သိမ်းလႆႈမႃးၼၼ်ႉ ၵိုင်ႇငိုၼ်းသွင်လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး

Style Selector

Layout Style

Background Image