search

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးလႄႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႉၸၢဝ်းတႆး3 ၵေႃႉ တီႈႁိူၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ မႄႈၸႅမ်ႇ ယိုတ်းလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလမ် 30 ၵီႊလူဝ်ႊ။

ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်လွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိူၼ်းမၢႆ 15 ဢိူင်ႇၶျၢင်ႊၶိူင်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸႅမ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Chiang Mai News ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် မွၵ်ႈ 30 ၵီႊလူဝ်ႊ တီႉလႆႈပႃးၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ 3 ၵေႃႉ (ပဵၼ်တႆး) ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ယႃႈလမ်ဢၼ် တီႉလႆႈၼမ်သုတ်းၼႂ်းပီ 2017 ။ ယႃႈၼႆႉလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး တေၵႂႃႇသူင်ႇတီႈလႂ် ၽႂ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၽွင်ႈဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတေသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ငိူၼ်ႈမၼ်းထႅင်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image