search

ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ – မိူဝ်ႈတပ်ႉၶဝ် တိုၵ်ႉလူင်းဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႊဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ယူႇၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉၺႃးၵၼ် တင်း တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵမ်း႞ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶေႃႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႊ ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 15 ဝၼ်း မွၵ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 1 ပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႊတင်း သိုၵ်းတႆး (SSPP/SSA) ဢဵၼ်ႁႅင်း 40 ႁူပ်ႉၺႃးၵၼ် ၽၢႆႇဝၼ်း ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈယုင်းမေႃႇ ၼႂ်းၸေႊဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ လႄႈ လႆႈပဵၼ်တိုၵ်းၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ 40 မဵတ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႊတႄႉဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းတႆး တႄႇ ယိုဝ်းၶဝ်ဢွၼ်တၢင်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းတႆး ၶိုၼ်းထွႆၵႂႃႇ တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

 

 

ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊတႄႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၽၢႆႇၶဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈသေ တီႉလႆႈၵူၼ်းၽၢႆႇသိုၵ်း တႆး (SSPP/SSA) ႁႃႈၵေႃႉ ဢိၵ်ႇၵွင်ႈ ဢႅမ်ႇ-22 သီႇလဝ်း၊ ၾၵ်းၵွင်ႈႁူၵ်းဢၼ်၊ မၢၵ်ႇမၼ်း 147 လုၵ်ႈ၊ ၵွင်ႈလွင်ႇၶျႃႇ ၼိုင်ႈလဝ်း၊ မၢၵ်ႇမၼ်းသွင်လုၵ်ႈ ၼႆသေတႃႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တႄႉ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇသင်။
ဝၢၼ်ႈယုင်းမေႃႇၼႆႉ မီးၽၢႆႇဝၼ်း ဢွၵ်ႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးတီး ၸေႊဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သႅၼ်ဝီ-ၵုၼ်လူင်ၼၼ်ႉ။ ၽၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇယုင်းမေႃႇၼၼ်ႉ တေမီးဢိူင်ႇမိူင်းၸီး မိူင်းထမ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး

Style Selector

Layout Style

Background Image