search

ပီႈၼွင်ႉတႆးဢၼ်မႃးႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢႆတီႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇႁူမ်ႈတၢၼ်းမွၵ်ႇမႆႉမွင်ၸႂ် ၼႂ်းဝၼ်း ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ။

ဝၼ်းတီႈ 26 /10/2017 ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆတီႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉ ပၢၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈတၢၼ်းမွၵ်ႇမႆႉၸၼ် ၼႂ်းဝၼ်းၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၸဝ်ႈပရမိၼ်းထရ မႁႃၽူးမိၽူလ်းဢၻုလ်းယတဵတ်ႇ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၵဵင်းမႆႇလႄႈ ဢိၵ်ႇလၢႆၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးယူႇသဝ်း။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႊသိူဝ်ႊၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းလႄႈ ပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး ဢွၼ်ႁဵတ်းဢွၼ်သၢင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ႁူင်းႁဵၼ်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမႃးႁူမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင်ႉတႆးၵေႃႈ မွင် ၸႂ်ၸွမ်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်တင်းပီႈၼွင်ႉထႆး၊ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလိုမ်ၵုင်ႇမုၼ်ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃးပိုင်ႈဢိင်ႁဵတ်း ၵိၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်ထႆး ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး ၽူးမိၽူလ်း ဢၻုလ်းယၻဵတ်ႇ၊ ဢႃယု ၸဝ်ႈ 89 ၊ ၽွင်းငမ်းႁၢင်ႈႁေႃ 70 ပီပၢႆ ၼွၼ်းၽႄးသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:52 မူင်း၊ တီႈႁူင်းယႃ လူင်သီရိရၢတ်ႉ မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်


Style Selector

Layout Style

Background Image