News

News

Wednesday
July, 17

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

SSPP info February 22, 2020 တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 798 SSPP/SSA ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 325  ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းမိူင်းယႆၼၼ် လတ်းထိူၼ်ႇၵႂႃႇၽႃႇၺႃး တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈပၢင်သဝ်း တပ်ႉႁိၼ်လၢႆးလႄႈ သွင်ၽၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၽၢႆႇတူၵ်းလုၵ်းမွၵ်ႇသၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ဝၼ်းထီႉ 22.2.2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တိူဝ်းၼမ်မႃး

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info 21 February 2020 တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်ပဵၼ်မႃးတီႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၼၼ်ႉ လႆႈၽႄႈတိတ်းၸပ်းၵႂႃႇ 30 မိူင်းပၢႆ၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးမႃး (75726) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီးမႃး (2128) ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး(16304)ၵေႃႉၼႆ ႁွင်ႈၵၢၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တီႊဝီႊပီႊ...

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(4)ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်းပၢင်ပွႆးတွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info February 18, 2020 ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(4) SSPP/SSA တၢင်တူဝ်ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇၸေႈ တွၼ်ႈမၢႆ(3)သေ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်းပၢင်ပွႆး တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵဵင်ႇၽေၸၼ်ႉၵၢင် ဝၢၼ်ႈပဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ပၢင် ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းထီႉ 17.2.2020 ယၢမ်း (10:00)မူင်းတေႃႇ(12:00)မူင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် ႁူမ်ႈပႃးပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးတွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸၼ်ႉၵၢင်...

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလႄႈႁႂ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info February 11, 2020 ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(4) SSPP/SSA ဢၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ဢွၼ်ႁူဝ် တၢင်တူဝ်ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇသေ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်းပၢင်ပွႆးတွၼ်ႈ သူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၽႅမ်း ၸုမ်း(1) ဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းထီႉ 11.2.2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (0940)မူင်းၼၼ်ႉ တူဝ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်း လိုဝ်ႈပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(10) ပီႊ 2020 ၼီႊ

February 9,2020 By - သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:50 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸုပ်ႈထီႉ(10) ပီႊ 2020 ၼီႊ...

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉသူၺ်ႇမုင်ႇလႄႈဝၼ်းၶိူဝ်းတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(73)ပီ ဝဵင်းၵေးသီး

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info February 8, 2020 ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ႁပ်ႉႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉသူၺ်ႇမုင်ႇ (ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ ဢုပ်ႉမိူင်းၵေးသီး ပႃးလိုၼ်းသုတ်း) သေ ပၢင်းၸၢမ်ႇႁၢင်ႈႁေႃ တီႈၼႂ်းႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ယိူင်း တႃႇပဵၼ်မၢႆတွင်း ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(73)ပီ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးၵွၼ်ၵၢင် ၵႂႃႇယူႇ။ ဝၼ်းထီႉ 7.2.2020 ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းပိုၼ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်မီးမႃးၼၼ်ႉ...