News

News

Sunday
March, 3

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁၢပ်ႇၵႃႈသွမ်ႈၼႃး ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်

August 25, 2019 By – SSPP/ SSA ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 24 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်း 7:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:00 မူင်း ၼၼ်ႉ မေႃယႃ ၸၢႆးႁၢၼ်ႇ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႉႁၢၼ် ၼႂ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမိူင်းယဵၼ် ပႃႈတႂ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၽႃသႅင် ထူပ်းၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၼႃး

August 23,2019 By - SSPP/ SSA ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 22 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇမႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၽႃ သႅင် ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၼႃးလႄႈ ယၢပ်ႇ ယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ်တေႉတေႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶၢဝ်ၽူၼ်ပီႊၼႆႉ ၽူၼ်လိူင်ႇ ၼမ်ႉၼွင်သေတႃႉ ၼမ်ႉထုင်ႉၼႃးမႄႈၼမ်ႉယူမ်းလႄႈ...

သိုၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်သွမ်ႈၼႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA 2019 August (20) ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်ႈၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းထီႉ 20.8.2019 ယၢမ်း 06:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်တေႃႇ ယၢမ်း 04:00 တၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ် ၸၢႆးငႄး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(10)...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉသီႇပေႃႉ ၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ သၼ်လွႆၶိူဝ်း

2019 August(19) By- ႁိူၼ်းၶႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆဢိူင်ႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း သၽႃႇဝႃႉ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ၼိူဝ်သၼ်လွႆၶိူဝ်း ဢၼ်တၢင်းသုင်မီး(6000)ထတ်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ဝၼ်းထီႉ 17.8.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 0930 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမၢဝ်းၶိူဝ်းႁၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼွင်ႈၵေႃႈ၊ သီႇထွၵ်ႈ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း...

ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(3) SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ပုင်ႇ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA 2019 August (19) ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈတွၼ်ႈ ၸေႈတွၼ်ႈ မၢႆ(3) ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢင်ႇၶွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇၸေႈတွၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ပုင်ႇ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းထီႉ 18.8.2019 ယၢမ်း 10:30 မူင်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်း 12:15 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢင်ႇၶွင်ႇ...

ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆႉ တိုၼ်းဝႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်လူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA 2019 August (19) ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(4) SSPP/SSA ႁဵတ်းၵၢၼ်ထိင်းသိမ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်လူင်သေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းလၵ်ႉၽၼ်းထိူဝ်လိူဝ်ႈမႆႉၶၢႆ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းထီႉ 18.8.2019 ယၢမ်း 08:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်သိုၵ်း ၸၢႆးၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸေႈဝဵင်း မၢႆ(10) 7ၵေႃႉသေ ၵႂႃႇတီႉမတ်ႉၵူၼ်းလၵ်ႉၽၼ်းထိူဝ်လိူဝ်ႈမႆႉၶၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းႁုင်း(ၶူဝ်ႉၶႃႉ)...

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉSSPP/SSA ႁဵတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA 2019 August (18) ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ(8)လႄႈၽၢႆႇတပ်ႉ SSPP/SSA ၼႃႈတီႈၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(5) ၽၢႆႇၵူတ်ႇ ထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းထီႉ 17.8.2019 ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(8) လႄႈၽၢႆႇတပ်ႉ SSPP/SSA လူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇလႅၼ်း ဢၼ်သေႃႉ မူၵ်းယူႇၸွမ်းပိၵ်ႇထိူၼ်ႇ ႁၢင်ၶိူဝ်း၊ ၶွပ်ႇဝၢၼ်ႈလႅၼ်သူၼ် ဢမ်ႇယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ(4)ၵေႃႉ လုင်းတူး...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးပဵၼ်သင်?

August 16, 2019 ဢေႃးၵၢတ်ႉ(16) ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(48)ပီႊ လႄႈႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇ ယုၵ်ႉမိုဝ်းတၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸွမ်ပိဝ် တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈ မိူင်းၼၼ်ႉယူႇဢေႃႈ။ ၵုင်ႇၵုၼ်းမုၼ်ငဝ်းသူၸဝ်ႈ...