News

News

Saturday
May, 18

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ပၺႃးဝိၼ်း လၢတ်ႈၵႂၢမ်းထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ်(SSPP/SSA)ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်း တီႈႁူင်းယႃဢွင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ဝၼ်းတီႈ 06.06.2018 ယၢမ်း 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ပၺႃးဝိၼ်း (G-1 ၽၢႆႇၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း) ႁွင်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈႁၢၼ် ဢွင်ႇလၢတ်ႉေၵႃႉပဵၼ် ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသိုပ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉေသ ထတ်းထၢမ်လွင်ႈမီးၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း(SSPP/SSA)ေၵႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇၽူင်းယွၼ်းငိုၼ်းတီႈႁူင်းယႃဢွင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈၵူၼ်းလီ ၸွႆႈထႅမ်သိူဝ်ႈၶူဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း

ၸၢႆးၵွၼ်းလႅင်း ဝၼ်းထီႉ 23/12/2017 ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂ လူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ တႃႇၶၢဝ်းၵတ်း တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶူိဝ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ဝၼ်းထီႉ 23/12/2017 ယူႇတီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ တင်းလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး လူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ထုိင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၊...