News

News

Wednesday
July, 17

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ 9 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 14:30 မူင်း တေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း 16:30 မူင်းၼၼ်ႉ ငဝ်ႈ ငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈလူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ် လုၵ်ႉတၢင်း ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ သေ လႆႈမႃးသွၼ်ႈသဝ်း ယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ ႁူင်းသဝ်း ပွၵ်ႉမၢႆ(4) ဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ ႁူင်းသဝ်း ဝၢၼ်ႈတၢင်းၽႄ ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီး (28) ၵေႃႉ ၊ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ်(4) ထူင် ၊ ၼမ်ႉမၼ်း ပုင်းလိူင် (3) ပုင်း ၊ ငိုၼ်းၵႃႈၽၵ်း (700,000) ၸဵတ်းသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ သေ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းသဝ်း ပွၵ်ႉမၢႆ(4) ဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီး (67) ၵေႃႉ ၊ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် (10) ထူင် ၊ ၼမ်ႉမၼ်းပုင်းလိူင် (7) ပုင်း ၊ ငိုၼ်းၵႃႈၽၵ်း (1,000,000) သိပ်းသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ လႄႈ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းသဝ်း ဝၢၼ်ႈတၢင်းၽႄ ႁူဝ်ၼပ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီး (13) ၵေႃႉ ၊ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် (3) ထူင် ၊ ၼမ်ႉမၼ်းပုင်းလိူင် (2) ပုင်း ၊ ငိုၼ်းၵႃႈၽၵ်း (500,000) ၵျၢပ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ တၢင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (5,460,000) ႁႃႈသိပ်းသီႇသႅၼ် ႁူၵ်းမိုၼ်ႇ ၵျၢပ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် SNLD လႄႈ SSPP လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉလၢႆလၢႆတီႈ ယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy

SSPPInfo

#ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်း သိုပ်ႇ ႁူမ်ႈ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် လႄႈ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈ ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...