News

News

Wednesday
July, 17

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် လႄႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 27 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) သေ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) မိူင်းၵိုင် သေ လႆႈ လဵင်ႉလူပႃး တၢင်း ၵိၼ် (ဢႁႃႇရ) ဢၼ်မီးဢဵၼ်ႁႅင်း တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈဢၼ်လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း မေႃသွၼ်ၸၢႆး (3) ၵေႃႉ ၊ မေႃသွၼ်ယိင်း(11) ၵေႃႉ ၊ လုၵ်ႈ ႁဵၼ် ၸၢႆး(100) ၵေႃႉ ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း(118) ၵေႃႉ ၵေႃႉ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆး(7) ၵေႃႉ ၊ ယိင်း (39) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်မီး (278) ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 24/25/ ဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ၼႂ်း ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉ လႆႈလူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇ လီ တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် ဢိၵ်ႇပႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈ ပၢင်ပွႆး ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၊ ဝၢၼ်ႈသႃးတေႃး ၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်း ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈ ၽၵ်းႁီႉ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၼႂ်း ဢိူင်ႇတူင်ႇလဝ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သေ လႆႈလဵင်ႉလူပၼ်ပႃး တၢင်းၵိၼ် (ဢႁႃႇရ) ဢၼ်မီး ဢဵၼ်ႁႅင်း တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸဵမ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy #SSPPInfo

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်း သိုပ်ႇ ႁူမ်ႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ 9 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 14:30 မူင်း...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈ ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...