News

News

Wednesday
July, 17

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း12:00 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ ၸေႈတွၼ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(42) ၵေးသီး တၢင်တူဝ် ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA သေ လႆႈလူင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼွင်ဢေ တႃႇၸိူဝ်ႉ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (79) ထူင် တူၵ်းမႅၼ်သၢင်ႉငိုၼ်း (42,660,000) သီႇပၢၵ်ႇ သဝ်းႁူၵ်းသႅၼ် ႁူၵ်းမိုၼ်ႇၵျၢပ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉ မွင် တႃႇၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (199) ထူင် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (107,460,000) ၼိုင်ႈႁဵင် ၸဵတ်းသိပ်းသီႇသႅၼ် ႁူၵ်း မိုၼ်ႇၵျၢပ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းလိုမ်း တႃႇၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (150) ထူင် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (81,000,000) ပႅတ်ႇပၢၵ်ႇ သိပ်းသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းသွင် တႃႇၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (38) ထူင် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉ ငိုၼ်း (20,520,000) သွင် ပၢၵ်ႇ ႁႃႈသႅၼ်သွင်မိုၼ်ႇ ၵျၢပ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွတ်ႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈ ၵၢပ်ႇ (24) ထူင်ပၢႆ တူၵ်း မႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (13,360,000) ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ သၢမ်သိပ်း သၢမ်သႅၼ်ႁူၵ်းမိုၼ်ႇၵျၢပ်ႈ လႄႈ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း (265,000,000) သွင် ႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇ ႁႃႈသိပ်းသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း 10 27 ဢၼ် ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၶၢတ်ႇ ၊ လူတ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇ ၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းႁႅင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႆႈသုမ်းၸွမ်းၼမ် မၢင်တီႈ ထိုင်တီႈဢမ်ႇမီးတိုၼ်းလင်း တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တႃႇ မိူဝ်းၼႃႈလႄႈ ၵႃႈၼင်ႇ တူၺ်းထိုင် ၸွႆႈထႅမ်လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ ၸင်ႇလႆႈ လူင်းတိုၼ်းတူၺ်းထိုင် ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy #SSPPInfo

ၸွႆႈထႅမ်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်း သိုပ်ႇ ႁူမ်ႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ 9 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 14:30 မူင်း...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် လႄႈ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈ ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...