News

News

Wednesday
July, 17

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈ ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 24 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် 25 ဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈ ၸၼ်ႉၸၼ်ႉ လႆႈလူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် ဢိၵ်ႇပႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈ သႃးတေႃး ၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ၵတ်း ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁီႉ ဢိူင်ႇတူင်ႇလဝ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သေ လႆႈလဵင်ႉလူပႃး တၢင်းၵိၼ် (ဢႁႃႇရ) ဢၼ်မီး ဢဵၼ်ႁႅင်း တီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ပၢႆးယူႇလီၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း တႃႇၵူၼ်းႁဝ်း လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈလႆႈ ပၢႆးယူႇလီပေႃႈမႄႈၵူၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA သေ လႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၸုမ်းမေႃယႃ ၊ ဢွင်ႈ တီႈဢၼ်ၵႆႁူင်းယႃၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ပိုတ်ႇပၼ် ႁူင်းယႃ ၊ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ယူတ်းယႃပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ် ပူၵ်းပွင်ပၼ် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႆႉ ၼိုင်ႈၶူပ်ႇပီႊလႂ် လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း (5000) သႅၼ် တေႃႇ (10000) သႅၼ်ယူႇၼႆ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆး ယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy #SSPPInfo

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်း သိုပ်ႇ ႁူမ်ႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ 9 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 14:30 မူင်း...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် လႄႈ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...