News

News

Monday
June, 17

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမၢႆ(8) သၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18) ၼမ်ႉတူႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈ တႆးၶၢဝ်းမႆႈ လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇ ၺႃႇ ၵေႃႊလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸုမ်းၾၢႆႇ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်း လိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉ ၶႅၼ်ႇ ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢိူင်ႇ သၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းမေႃသွၼ် ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႊလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ ၾၢႆႇၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (100 ) ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း “ၵုင်ႇမုၼ်လိၵ်ႈလၢႆး” သေ ပိုတ်ႇပၢင် ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃႊလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈငႄႈတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ တၢင်တူဝ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး သေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် မေႃသွၼ် တိုၵ်းသူၼ်းပၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ႁႂ်ႈသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈ မိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းယၢဝ်း ၊ တၢင်တူဝ် မေႃသွၼ် တင်းသဵင်ႈသေ မေႃသွၼ်လူင် ၼၢင်းမျႃႉထူၺ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ငိၼ်းၸူမ်းထိုင် ၽူႈၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈ လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် သပ်းလႅင်း ပၼ်ပိုၼ်းႁူႉၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၊ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် တၢင်းၵႃႈဝွၵ်းလၢႆလၢႆႁူဝ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၵၢၼ်ႇတေႃးၸုမ်းမေႃသွၼ် ၊ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းႁူမ်ႈမေႃသွၼ် ဢဝ်တၢင်းၽဵင်း “လိၵ်ႈလၢႆး” မူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်သေ ပိုၼ်ၽၢဝ် ပၢင်ပွႆး ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ လီငၢမ်းယူႇ ယဝ်ႉ။

တႃႇပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵူႈၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး SSPP/SSA ႁႂ်ႈပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶတ်း ၸႂ် ပူၵ်းပွင်ပၼ်မႃး ၸုမ်းမေႃသွၼ် ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်မေႃသွၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼိုင်ႈၶူပ်ႇပီႊလႂ် ငိုၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇပူၵ်း ပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇ (5000) သႅၼ် တေႃႇ ထိုင်(7000) သႅၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy

#ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်

တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မၢႆ(19) သီႇပေႃႉ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ 22 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလႄႈ ပိုၼ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ လိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလႄႈ ပိုၼ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်း ၶိူဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...

မိခင်ဘာသာစကားကို အသုံးပြုတဲ့ သင်ရိုးညွန်းတန်းအသစ်ကို အသုံးပြုတော့မယ်လို့ SSPP ပညာရေးဌာနမှူးပြေ

SSPP/SSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းနေထိုင်တဲ့ တိုင်း ရင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးတိုး တက်ဖို့အတွက် မိခင်ဘာသာစကားကို အခြေခံတဲ့ (MTB-Mother Tongue-Based) သင်ရိုးညွန်းတန်းအသစ်ကို ဒီနှစ်ထဲစတင်အကောင်အထည်ဖော်သွားမယ်လို့ SSPP/SSA ပညာရေး ဌာနမှူး စဝ်သီဟက မေလ(၁၉)ရက်နေ့က...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပဵၼ်မႃး ပွႆးလူင်းပၢင် သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မေႇ 9...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆရာ/ဆရာမ မွမ်းမံသင်တန်းပြုလုပ်

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ဌာနချုပ်၌ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆရာ/ဆ ရာမ မွမ်းမံသင်တန်းကို ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား/သူ (၁၇၂) ဦး တက်ရောက် သင်ယူနေပါသည်။ အဆိုပါ...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...