News

News

Monday
June, 17

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပဵၼ်မႃး ပွႆးလူင်းပၢင် သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် မေႇ 9 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း မၢႆ (39) ၸေႈတွၼ်ႈ မၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း (10,000,000 ) ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် ငိုၼ်း ၵမ်ႉ ၸွႆႈ တႃႇႁူင်းႁဵၼ်း (21) တီႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ ၊ ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ ၊ ဢိူင်ႇ ၼမ်ႉလိူဝ်ႇ ၊ ဢိူင်ႇတၢတ်ႇမွၵ်ႇ ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းယၢႆး ၊ ဢိူင်ႇပၢင်သၢင်း ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ 6 ဝၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇ ၸေႈဝဵင်း ၊ ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၼ် ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ယူႇတီႈၼႂ်း ၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်းသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းပၢင်သွၼ် (500,000) ႁႃႈသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၶွၼ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း (300,000) သၢမ်သႅၼ်ၵျၢပ်ႇ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လိၵ်ႈလၢႆးတႆးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈ ႁိူင်းၼၼ်ႉလႄႈသင် တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး တေလႆႈႁပ်ႉႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ် လိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉလႄႈသင် ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ တီႈဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၊ တီႈဢၼ်ၵႆႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ် ၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင်ပၼ် ႁူင်း ႁဵၼ်း ၊ ပူၵ်းပွင်ပၼ် မေႃသွၼ် လႄႈ ၼႂ်း တွၼ်ႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၶူပ်ႇပီႊလႂ် လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း (5000) ႁႃႈႁဵင်သႅၼ် ပၢႆယူႇ ယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy #SSPPInfo

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

#ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမၢႆ(8) သၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18) ၼမ်ႉတူႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈ တႆးၶၢဝ်းမႆႈ လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24)ၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မေႇ 23 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း...