News

News

Monday
June, 17

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလႄႈ ပိုၼ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ လိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလႄႈ ပိုၼ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်း ၶိူဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ 20 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 18:30 မူင်း ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ လႄႈ ပိုၼ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း သေ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ ၵေႃႇမတီႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ၶူးပူင်သွၼ် ၊ ၵေႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမီး (220) ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸဝ်ႈႁၢၼ်သီႇႁ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင် လႄႈ ပၼ် ႁႅင်းၸႂ်မေႃသွၼ်/လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ပၼ်ပိုၼ်းႁူႉလွင်ႈပၢႆး ပၺ်ႇၺႃႇ ၊ တၢင်တူဝ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ၊ တၢင်တူဝ်ၵေႃႇမတီႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း သေ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း 21:02 မူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၶပ်ႉပၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵႅဝ်ႈဢွင်ႇမၢၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ လီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

တေႇဢဝ် ၼႂ်းပီႊ 2013 တေႃႇထိုင် ၼႂ်းပီႊ 2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ မီးထိုင်(100) လင်ပၢႆ လႄႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၶူပ်ႇပီႊလႂ် လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း (5000) ပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy #SSPPInfo

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ႁူင်းႁဵၼ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမၢႆ(8) သၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18) ၼမ်ႉတူႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈ တႆးၶၢဝ်းမႆႈ လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24)ၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မေႇ 23 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း...