News

News

Saturday
May, 18

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈ လိူၼ်မေႇ 12 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈ (11) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမ တီႇၸေႈတွၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်း သေလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ် ႁႅင်း ပွႆးလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး/တွၼ်ႈသူး ၼမ်ႉၸႂ်မေႃသွၼ် ၊ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢႆး ဢိူင်ႇၵၢင်ႉမေႃႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(19) သီႇပေႃႉ လႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီး ၵေႃႇမတီႇၸေႈတွၼ်ႈ (4) ၵေႃႉ ၊ ၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်း(2) ၵေႃႉ ၊ ၸုမ်း ၵေႃႊလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈငႄႈတႆး (6) ၵေႃႉ ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ (4) ၵေႃႉ ၊ ၼၢင်းႁၢၼ် (2) ၵေႃႉ ၊ မေႃသွၼ် (3) ၵေႃႉ ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း (32) ၵေႃႉ ၊ ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း (50) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မီး (103) ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး/တွၼ်ႈသူးမေႃသွၼ် လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈ တွၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင် ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသေ “လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ် ၵူၼ်းလူင် ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၊ ၵူၼ်းလူင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၶတ်းၸႂ် ပၼ်ႁႅင်း ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ” ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ ၸုမ်းၼၢင်း ႁၢၼ် လႆႈတွၼ်ႈသူး ၼမ်ႉၸႂ်မေႃသွၼ် လႄႈ တွၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ / လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ 8 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်း တေႃႇထိုင် 09:00 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢင်တူဝ် ၽူႈၸတ်း ၵၢၼ် ၸေႈတွၼ်ႈ (11) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၶႃႈလိုင်ႈ ဢိူင်ႇၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်(7) ၵေႃႉ ၊ ၸုမ်း မေႃသွၼ် (3) ၵေႃႉ ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း(37) ၵေႃႉ ၊ ၾၢႆႇ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ (5) ၵေႃႉ ၊ ထႆႇႁၢင်ႈမၢႆတွင်း(1) ၵေႃႉ ၊ ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း (48) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမီး (101) ၵေႃႉ လႄႈ ယူႇတီႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈတွၼ်ႈ လႆႈမွၵ်ႇ လၢတ်ႈ ၶေႃႈ ၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် မေႃသွၼ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈႁဝ်း တေဢမ်ႇႁၢႆသေ တေတိူဝ်းတွၼ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းလိူၼ် မၢတ်ႉ 05 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၊ ၸုမ်းၵေႃႊလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉ ၵူႈၼႃႈတီႈ ႁႂ်ႈလႆႈပိၼ်ႇပၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈ တႆးၶၢဝ်းမႆႈၵႂႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy #SSPPInfo

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပဵၼ်မႃး ပွႆးလူင်းပၢင် သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မေႇ 9...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆရာ/ဆရာမ မွမ်းမံသင်တန်းပြုလုပ်

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ဌာနချုပ်၌ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆရာ/ဆ ရာမ မွမ်းမံသင်တန်းကို ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား/သူ (၁၇၂) ဦး တက်ရောက် သင်ယူနေပါသည်။ အဆိုပါ...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...