News

News

Monday
June, 17

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မၢႆ(19) သီႇပေႃႉ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ 22 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႈဝဵင်း မၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉ ႁၢၼ် (11) ၵေႃႉ ၊ ၼၢင်းႁၢၼ် (3) ၵေႃႉ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း ပွႆးလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝၢၼ်ႈမူင်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႁၢႆး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ သေ မီးၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်း ၊ ၼၢင်းႁၢၼ် ၊ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ ၸုမ်းမေႃသွၼ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈသဵင်ႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမီး (45) ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈတေႇ ၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း သေ မေႃသွၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင် ၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် မေႃသွၼ်/လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၊ ပူႇပၢၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၵေႃႇမတီႇ ၾၢႆႇထိင်းသိမ်းသသႃႇၼႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ် ၵၢၼ်ပၢႆး ပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ၽူႈမၢႆ ၸေႈဝဵင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်း ငိၼ်းၸူမ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်/ၸုမ်းမေႃသွၼ်ၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈ ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းၼၢင်းႁၢၼ် တွၼ်ႈသူး ၼမ်ႉၸႂ် မေႃသွၼ်/လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လႄႈ ထိုင်မႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း ယူႇတီႈ ၽူႈၶပ်ႉပၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ပွႆး ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ လီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပေႃးတေ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ လႆႈၶတ်း ၸႂ် ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၊ ပူၵ်းပွင်ပၼ်မေႃ သွၼ် ၊ ၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းလိူၼ်မေႃသွၼ် လႄႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈ ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၶူပ်ႇပီႊလႂ် လႆႈၸႂ်ႉ ငိုၼ်း (5,000) သႅၼ်ပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy #SSPPInfo

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် #မေႃသွၼ်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမၢႆ(8) သၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18) ၼမ်ႉတူႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈ တႆးၶၢဝ်းမႆႈ လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24)ၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မေႇ 23 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း...