News

News

Saturday
May, 18

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2) သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၶူးသွၼ် မေႃသွၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း (172) ၵေႃႉ လႄႈ တေပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ၼိုင်ႈလိူၼ်ပၢႆ ၼႆယူႇ ယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ မီးၶူးပူင်သွၼ်(10) ၵေႃႉပၢႆ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပူင်သွၼ်ပၼ်သေ လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ် ပၢႆးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၊ ပိုၼ်းတႆး ၊ လၢႆးပိူင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ ၊ လၢႆးသွၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႁၢင်ႈ ၊ လၢႆးၽႅၼ်ႁွင်ႈႁဵၼ်း ၊ လၢႆး ၸတ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၊ လၢႆးႁပ်ႉႁွင်းၽိုၼ်မိူၼ် ၊ လၢႆးႁပ်ႉႁွင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶူးသွၼ် ၸၢႆးမိူင်းထုၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“တီႈၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်းတေႉ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း တိူဝ်းပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်း ၶႃႈ ဢဝ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပေႃႈမႄႈ ႁဵတ်းပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇသေ လဵပ်ႈ ႁဵၼ်းပၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တေႉၵေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉတေႉ ပဵၼ်ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးယူႇ ၵူႈပီႊပီႊ ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေတိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ လၢႆးမႂ်ႇ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၶႃႈပေႃးတေပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈ လိူဝ်သေၼႆႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ သွင်သၢမ်တီႈ သေ တေဢဝ်တၢင်းႁူႉ တီႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လိၵ်ႈလၢႆး ၶဝ်လၢႆလၢႆတီႈမႃးႁွမ်းၵၼ်သေ တေၶတ်းၸႂ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇယူႇၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

“ၽွၼ်းလီ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းႁူႉၵဝ်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူင်လိုမ်းၵႂႃႇၵေႃႈ တေ ၶိုၼ်း ၶူၼ်ႉလႆႈၶိုၼ်း သေ တၢင်းႁူႉမႂ်ႇမႂ်ႇႁဝ်းၵေႃႈ တေတိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ဢေႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉယဝ်ႉ ပၢင်သွၼ် ၼႆႉၵႂႃႇၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈတေႉ တေၶိုၼ်း မိူဝ်းပူၵ်းပွင်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ် မီးယူႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ” မေႃသွၼ် ၸၢႆးၼုမ်ႇၶိူဝ်း ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢင်သွၼ် ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် သီႇႁ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇ ၺႃႇ ငဝ်းငုၼ်း SSPP/SSA ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- “မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ဢမ်ႇပူၵ်းပွင် ႁဵတ်းပၼ်လႆႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဝ်း ပေႃးတေလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ႁဵၼ်းလၢႆး မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၺ်ႇ ၺႃႇတၢင်းၶႅၼ်ႇ ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸွင်ႇလႆႈ ယိူင်း ဢၢၼ်း ပူၵ်းပွင်ပၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ” ဝႃႈ ၼႆ။

တေႇဢဝ် ၼႂ်းပီႊ 2013 တေႃႇထိုင် ၼႂ်းပီႊ 2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ ၵေႃႈသၢင်ႈပၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ မီးယူႇ(100) လင် ပၢႆ လႄႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈပူၵ်း ပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၶူပ်ႇပီႊလႂ် လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း (5000) သႅၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy #SSPPInfo

ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ငဝ်ႈငုၼ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပဵၼ်မႃး ပွႆးလူင်းပၢင် သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မေႇ 9...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆရာ/ဆရာမ မွမ်းမံသင်တန်းပြုလုပ်

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ဌာနချုပ်၌ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆရာ/ဆ ရာမ မွမ်းမံသင်တန်းကို ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား/သူ (၁၇၂) ဦး တက်ရောက် သင်ယူနေပါသည်။ အဆိုပါ...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ လိူၼ်မေႇ 12 ဝၼ်း...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း...