News

News

Saturday
May, 18

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ NCOC ၸုပ်ႈထီႉ(1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင် သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (Non-Commissioned Officer Course) NCOC ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး။

လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 28 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈ SSPP/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင် ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢွၼ်ႇ NCOC ၸုပ်ႈထီႉ(1) လႄႈ မီးၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် (21) ၸဝ်ႈ ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း (263) ၵေႃႉ ၊ ၸုမ်းၵၢၼ်လုမ်း (12) ၵေႃႉ ၊ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ (24) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမီး(320) ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းငဝ်းၾႃႉမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်လႄႈ သပ်းလႅင်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇ လူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၼႆႉဝႃႈ-“ယွၼ်ႉလူဝ်ႇၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇ ဢွၼ် ႁူဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၸွင်ႇၸၢင်ႈ ဢဝ်သိုပ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်” ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈငုၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်သၢႆၾႃႉ ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶႅပ်းဝႂ် သူးၼမ်ႉ ၸႂ်မေႃသွၼ် ၊ ၽူႈၼၢမ်းၼႂ်း(2) ငဝ်ႈငုၼ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးသူႉ ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၶႅပ်းဝႂ် လူင်း ပၢင်သွၼ် တီႈၵူႈတပ်ႉၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်လဵပ်ႈ ႁဵၼ်း ၊ ၸွမ်ႁၢၼ်ဝုၼ်းဢွင်ႇ ယိုၼ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ် သူးလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ် ဢၼ်လႆႈထီႉ(1) ထီႉ(2) ထီႉ (3) ၊ တၢင်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မွၵ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ငိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ် လႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်တုမ်ႇၶမ်းသူၼ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်းလူပ်းလင် သေ ယူႇ တီႈၽူႈၶပ်ႉပၢင် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵႅဝ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 09:53 မူင်း ၼၼ်ႉယူႇ ယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ NCOC ၼႆႉ လႆႈတေႇပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် ၾေႇၾေႃႊဝႃႇရီႊ 19 ဝၼ်း ၊ လႆႈပူင်သွၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း (2) လိူၼ်ပၢႆလႄႈ ပိူင်လူင်ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇ ႁႂ်ႈၽူႈမီး ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၶဝ် ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပူင်သွၼ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ပၢင်ၵႅဝ်ႈ

#ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ

#NCOC

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပဵၼ်မႃး ပွႆးလူင်းပၢင် သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မေႇ 9...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆရာ/ဆရာမ မွမ်းမံသင်တန်းပြုလုပ်

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ဌာနချုပ်၌ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆရာ/ဆ ရာမ မွမ်းမံသင်တန်းကို ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား/သူ (၁၇၂) ဦး တက်ရောက် သင်ယူနေပါသည်။ အဆိုပါ...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ လိူၼ်မေႇ 12 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...

SSPP/SSA ၏ နာမည်ကို Shwe Phee Myay News Agency (ရွှေဖီမြေ...

“ မိုင်းရယ် ဒေသမှာ ခြေကုပ် ယူလာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ ဉီးဆောင်တဲ့ အွန်လိုင်း ငွေလိမ်ဂိုဏ်း ” ခေါင်းစဉ် ဖြင့် Shwe Phee Myay News Agency...