News

News

Wednesday
April, 24

ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင် ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်လိၵ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း မၢႆ (35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပီႊ (2024) ၼီႊ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-12/03/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (5)ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမၢႆ (35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် လိၵ်ႈ လၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼွင်ဝူဝ်း ဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးသၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ(4) ပႃး ၶူးပူင်သွၼ်ၾၢႆႇၾိင်ႈငႄႈ ‌ပုတ်ႉထ (3) ပႃး ၊ ၶူးပွင်သွၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း (1) ၵေႃႉ ၊ မေႃသွၼ် ၸၢႆး(18) ၵေႃႉ ၊ မေႃသွၼ်ယိင်း (95) ၵေႃႉ ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉ(2) ၵေႃႉ ၊ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ(4) ၵေႃႉ ၊ ၵေႃႇမတီႇပၢင်သွၼ်(7) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ(7)ပႃး လႄႈ (127) ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ဢၼ်တေပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် လႄႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈၼၼ်ႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်း ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ (6)ၽႃႇသႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃႇသႃႇၾိင်ႈငႄႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၾိင်ႈငႄႈၸၼ်ႉ(1) ၊ ၾိင်ႈငႄႈ ၸၼ်ႉ (2) ၊ ၾိင်ႈငႄႈ ၸၼ်ႉ (3) ၊ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတၢင်းၵႃႈ ပၼ်ၵွင်၊ ပၢႆးၵပ်းသိုပ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်ၼႆႉ မိူၼ် ၼင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18) ၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉ တီႈၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ သေ လႆႈတေႇ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပႃး ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၵႂႃႇ လၢႆလၢႆတီႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈႁဝ်း တေဢမ်ႇႁၢႆသေ တေတိူဝ်းတွၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ၵူၼ်းၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈႁူႉလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လွင်ႈတႅမ်ႈ လွင်ႈလူ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05/03/2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၊ ၸုမ်းၵေႃႊလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁႂ်ႈမေႃ ပိၼ်ႇပၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူမ်ႈ ၸွႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈၵႂႃႇၵူႈတီႈယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy #SSPPInfo

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2)

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင် ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2) ၼႂ်းပီႊ ( 2024)ၼီႊ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမႆၢ (8) ဢိူင်ႇ မိူင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မၢသ်ႉ...

SSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် ႁွင်ႈၼမ်ႉ/မိူင် ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး သေ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႇသၢင်ႇၽၢႆႁိၼ် လႄႈ ႁွင်ႈမိူင် တႃႇၵႅတ်ႇၸႂ်ႉၼမ်ႉၼႃး ပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉၼႃး...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်( March) ...

SSPP/SSA ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ...