News

News

Wednesday
April, 24

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ၼၼ်ႉ သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ႁူပ်ႉထူပ်း ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇ ၵေႃႇမတီႇပွၵ်ႉ တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၸေႈဝဵင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉမၢႆ(4) ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ မီးၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇ ၊ ၵေႃႇမတီႇပွၵ်ႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တင်းသဵင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် (2) ၵေႃႉ ၊ ၼိုင်ႈပွၵ်ႉလႂ် (2) ၵေႃႉ ဢမ်ႇဝႃႈယိင်း/ၸၢႆး ႁႂ်ႈပဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းဢႃႇယု 18 တေႃႇ 35 လႄႈ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းထီႉ 17/03/2024 ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်သဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ် တီႈတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉတေႉ တေယွၼ်းၼိုင်ႈဢိူင်ႇ (2) ၵေႃႉ ၶႃႈဝႃႇ ပေႃးလႆႈယဝ်ႉၼႆ ငိၼ်းဝႃႈၶဝ်တေဢဝ်ၵႂႃႇ သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈတပ်ႉတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း(30) ဝၼ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉယဝ်ႉတေႉ တႃႇထႅင်ႈၸုပ်ႈၼိုင်ႈ တေယွၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉတေႉ ပႆႇႁူႉၶႃႈ။

ပေႃးဝႃႈႁႂ်ႈ ႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႉ ၽႂ်တေဢမ်ႇၶႆႈႁဵတ်းၶႃႈ ၽိူဝ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႉႁဵတ်းသိုၵ်းတႆးႁဝ်း ဢေႃႈ။ ၶႃႈထၢင်ႇတေႉ ၶဝ်တေဢဝ်ၵႂႃႇသွၼ်ၵၢၼ်ပၼ်သေ ထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်းၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ ဢၼ် ၶဝ်သုမ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ပေႃးမိူၼ် ၼၼ်တေႉ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸုၼ်ႉသၢႆၸႂ်တၢင်ၶဝ် ၵူၺ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ် ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ႁွင်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းတီႈလဵဝ်ၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵၢဝ် ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇဝႆႉ ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် (2) ၵေႃႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၼိုင်ႈဢိူင်ႇ လႂ် (150) ၵေႃႉ တေႃႇထိုင် (170) ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်း​​ၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် (60) ပီႊ

24-04-1964-24-04-2024ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းSSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းမၢႆတွင်း​​သေ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (4000) ပၢႆလႄႈ မီးပႃးပၢင်ၼႄ ၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ဢိၵ်ႇပႃးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူၼ်ႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ #shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ဝၼ်း​​ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈတဵမ်(60)ပီႊ

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...