News

News

Thursday
June, 20

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(4)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၽူႈမီး ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ(4) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 08/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ပၢႆးမိူင်း ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(4) ဢွင်ႈတီႈႁူင်း ႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်း(31) ၸဝ်ႈ ၊ သၢႆသိုၵ်း(175) ၵေႃႉ ၊ ထႆႇႁၢင်ႈမၢႆတွင်း(4) ၵေႃႉ ၊ တပ်ႉ ႁၢၼ် (35) ၵေႃႉ ၊ လုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ(5) ၵေႃႉ ၊ မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း (3) ၵေႃႉ ဢူႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း (80) ၵေႃႉ ၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း(30) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမီး (363 ) ၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၽူႈၼၢမ်းၼႃႈ(1)ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင် သပ်းလႅင်း ၼႄ လွင်ႈ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ် ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 08:30 မူင်း ၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈ ၶႅပ်းဝႂ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ၶႅပ်းဝႂ်ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉ တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ(4) ၊ ၶၢဝ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:45 မူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈ ၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၾူၼ်ၸဵင် လၢႆးငၢၼ်းတၢင်ႇၼႄ သၢႆမၢႆ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၊ ငိုၼ်းၸႂ်ႉ ၸၢႆႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်သွၼ် လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သူင်ႇသင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉ သေ ယူႇတီႈၽူႈၶပ်ႉပၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းၼၼ်ႉ လီ ငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ပၢင်ၵႅဝ်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွႆႈထႅမ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်တေႃႇသူပၢင်တိုၵ်း သေ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉ ၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ် တေႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃး ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽူႈယႃႉၽွၵ်ႈသႅတ်ႉၸႃႇၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တႄႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ1995မႃး တေႃႇထိုင် ပီႊ2024ၼီႈ။ ပီႃ2024ၼီႈ လိူၼ်June(3)ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း...

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် လတ်တ လောဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာများနှင့် ပက်သက်၍ SSPP/SSA ၏ သဘော ထား...

ထုတ်ပြန်ကြောညာချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်+95 9406902578ဗိုလ်မှူးစိုင်းဖုန်းဟန် #Shanstateprogressparty #Shanstatearmy #SSPPInfo #သဘောထားထုတ်ပြန်ကြောညာချက် #PSLF #Tnla

ပိုၼ်ၽၢဝ် Page ပွမ် တင်ႈၸႂ်ၵဝ်းယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်း

ၸွမ်းၼင်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ27/05/2024 ၼၼ်ႉယူႇတီႈ ၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် သေၸုမ်းၸုမ်း တင်ႈ Page ပွမ် ဢၢင်ႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈ Page SSPP Info ဢၼ်တၢင်တူဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ် ၽႃႇသႃႇ...

SSPPInfo Page အတု ပေါ်ပေါက်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက် ၍ သတိပြုကြရန် အသိပေးခြင်း

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အား ကိုယ်စားပြုသည့် SSPPInfo Facebook စာ မျက်နှာကို ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မသမာသူတစုက Facebook စာမျက်နှာ အတု ဖန်တီး ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း...