News

News

Sunday
March, 3

SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႇမဝ်း ၵမ် ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသူႇ၊သမ်း ၊ၵိၼ်၊ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၸူးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-02-2024 ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (34) ထုင်ႉ ၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ (10) ၵေႃႉ ၶဝ်ႈတိၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် (2) ၵေႃႉ ၊ ႁူမ်ႈပႃးၶိူင်ႈၶူဝ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် (2)ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈ ၸၢႆး ၸိုဝ်ႁွင်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇမျႅတ်ႈ သႅၼ်းဢႃႇယု ( 32 ) ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၊ လုင်းဢႃးသၢင်း ဢႃႇယု (50)ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ တိႉၺွပ်းလႆႈပႃး ယႃႈမ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ လွင်ႈသူ ၊ သမ်း ၊ ၵိၼ် ၊ ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းပေႃႈတေလွတ်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ တေၶတ်းၸႂ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႇမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမူႇပိူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ယႃႈမဝ်းၵမ်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသူႇ၊သမ်း၊ ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်း သူႇသမ်း ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၸူးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး လႄႈ မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းၼမ်

 2021-09-17 ssppssa တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈမႄႈဢၢႆႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႈၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉပၢႆႉလႅၼ်လိၼ်ထႆးၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်​​သေ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 11 လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(1)တၢင်ႉယၢၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းဢဝ် လိူင်ႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ/သူႇ/သမ်း/ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇ/ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇ - SSPP Info ဝၼ်းထီႉ - 07. 12.2020 ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းသေ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(1)တၢင်ႉယၢၼ်း တီႉၺွပ်းဢဝ် လိူင်ႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူသမ်း ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်မၢင်း၊ ဢိူင်ႇလူင်မူင်ႈ...

ပႃႇတီႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းၵူၼ်းပၢင်သိုဝ်ႉၶၢႆယႃႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

ၶၢဝ်ႇ-ၸၢႆးၶုၼ် ဝၼ်းထီႉ-31-07-2020 ၽၢႆႇတပ်ႉလႄႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတိ ၺွပ်းပၢင်သိုဝ်ႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21/22/27-July-2020 ၼၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ် တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်း ပၢင်သိုဝ်ႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵႂၢႆး တေႃႇၼွင်သႅင်း...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

By SSPP/SSA ဝၼ်းထီႉ - 23/05/2020 ဝၼ်းထီႉ - 22/05/2020 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢၼ်း၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ-(22/05/2020)ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ...

ၽၢႆႇတပ်ႉလႄႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

September 3, 2019 By – sspp info ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-3.9.2019 ၼႆႉ တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(999)လႄႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း(47)ၵေႃႉ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း မၢႆ(9/10)တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈၸၢႆးၸိူဝ်းၵိၼ်ယႃႈ(15)ၵေႃႉ ဢႃႇယူႉ...