News

News

Wednesday
April, 24

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ပွႆးထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈ ႁဵၼ်း လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (2)

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ပွႆး ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႂ်းပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း (2023/2024)ၼီႊ ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁေႃးလူင် ၼၢင်းၶမ်းၺှုဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႈတႅၼ်းၶိူဝ်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈ ငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ပွႆးထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း တွၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း(2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင် ၼၢင်းၶမ်းၺူဝ်ႇ ႁူင်း ႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢင်ပွႆး ၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၊ ၸုမ်းမေႃသွၼ် ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တၢင်းမူတ်းႁူမ်ႈသဵင်ႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမီး (1500) ၵေႃႉ ႁိမ်းႁွမ်းယူႇယဝ်ႉ ။

တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈငုၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းသၢႆၾႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇပၢင် ၵႅဝ်ႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၊ ၸုမ်းမေႃသွၼ် လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၽူႈ ၸတ်းၵၢၼ် ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ၸဝ်ႈႁၢၼ်သီႇႁ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလူပ်းလင် သူင်ႇသင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၶပ်ႉပၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵႅဝ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵႂႃႇလီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း တွၼ်ႈသူးပွၵ်ႈၵမ်း (2)ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/02/ 2024 တေႃႇထိုင် 29/02/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (4) ဝၼ်း သေ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25-26-27/02/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း(3) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ (1) တေႃႇၸၼ်ႉ(5) တွပ်ႈလိၵ်ႈ လႄႈ မီးပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇတၢင်းၵႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29/02/2024 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းမေႃသွၼ် ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်သူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၾၢႆႇတၢင်းၵႃႈ ၊ တၢင်းလဵၼ်ႈ သေ တၢၼ်ႊၶႆႊပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းႁူႉ တၢင်းမေႃ ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵူႈမဵဝ်း မဵဝ်းသေ သိုပ်ႇပုတ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင် ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တိုၼ်းတေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ပူၵ်းပွင် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း

#ပၢင်ပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2)

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင် ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2) ၼႂ်းပီႊ ( 2024)ၼီႊ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမႆၢ (8) ဢိူင်ႇ မိူင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မၢသ်ႉ...

SSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် ႁွင်ႈၼမ်ႉ/မိူင် ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး သေ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႇသၢင်ႇၽၢႆႁိၼ် လႄႈ ႁွင်ႈမိူင် တႃႇၵႅတ်ႇၸႂ်ႉၼမ်ႉၼႃး ပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉၼႃး...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်( March) ...

ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင် ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်လိၵ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း မၢႆ (35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပီႊ (2024)...