News

News

Wednesday
April, 24

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး လူႇတၢၼ်းႁိူဝ်း လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈ ၼွင်ႉတပေး သေ လူတၢၼ်းႁိူဝ်း ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈပၢင်ပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15/02/2024 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူင်းႁၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးသေ လႆႈလူႇတၼ်း ႁိူဝ်း ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူပ်းလူၵ်ႈ (ၵဵင်းသႅၼ်) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ လႆႈလူႇတၢၼ်းၵၢပ်ႈသွမ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ (520) ပႃး တီႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵျွင်း သႅင်းၵႅဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

သဵၼ်ႈမၢႆၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉ ဢၼ်လႆႈလူႇတၢၼ်းႁိူဝ်း ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်းထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ + မႄႈထဝ်ႈသႅင်ၶမ်းလီ လုၵ်ႈလၢင်း လၢၼ် ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူင်းႁၢၼ် + ၼၢင်းမူဝ်ၼူၼ်း လုၵ်ႈယိင်း ၼၢင်းသီလၢဝ်ၼူၼ်း လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း ႁၢၼ် ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇထူး + ၼၢင်းမျႃႉမျႃႉထူၺ်း လုၵ်ႈယိင်း ၼၢင်းၽူၺ်းႁွမ်ငိုၼ်း ၊ ၼၢင်းၼုမ်ႇၶၢဝ် လႅင်း လုၵ်ႈ ၸၢႆး ၸၢႆးၽူင်းထူး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၊ ၼၢင်းဢိၼ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ လိူဝ်သေ ၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၸွမ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်သႅင်ႁၢၼ် + ၼၢင်းၸၢမ် ၼေႃႇ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈတၢင်းႁိူၼ်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ ၼၢင်းၸူဝ်း လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးဢွင်ႇပျေႉၽျူဝ်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၊ လုင်းၼၢၼ် ၸၼ် + ၼၢင်းၶမ်းဢီႇၼွႆႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈတၢင်းႁိူၼ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ၸၢႆးဢႃးသိုဝ် + ၼၢင်း မူႇဢေး ၊ ၼၢင်းၶိူဝ်းလၢဝ် ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ ၸဝ်ႈဢူးသႅင် ၊ ၸဝ်ႈဢွင်ႇ ၺုၼ်ႉ ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ်သီႇႁ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ ၸၢႆးမိၼ်ႉထုၼ်းၼၢႆႇ + ၼၢင်းမၢဝ်း ၊ ၼၢင်းၸေႃးၵႃႇရႃႇ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ ၸၢႆးဢုတ်ႉ + ၼၢင်းၼွင်ႉ ၸေႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၊ လုင်းဢွင်ႇထုၼ်း + ပႃႈၸၢမ်ၶမ်း ပႃႈၸၢမ်ႁွမ် ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၊ ၸဝ်ႈထွၼ်းဢွင်ႇ + ၼၢင်းၶမ်း ၶိၼ်ႇ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်း ၊ ၼၢႆးတီႈလႆ ၼၢင်းၵႅဝ်ႈ ၵူဝ်ႇမျုဝ်းဢွင်ႇ ၸေႈဝဵင်း မႄႈသၢႆ ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ

#ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်း​​ၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် (60) ပီႊ

24-04-1964-24-04-2024ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းSSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းမၢႆတွင်း​​သေ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (4000) ပၢႆလႄႈ မီးပႃးပၢင်ၼႄ ၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ဢိၵ်ႇပႃးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူၼ်ႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ #shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ဝၼ်း​​ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈတဵမ်(60)ပီႊ

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း တီႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ (18) ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ဝုတ်ႉထုငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း ၼႂ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(4)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၽူႈမီး ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ(4) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 08/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77)...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77) ပီႊ လႄႈ တႃႇပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ ပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆး ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃ...