News

News

Monday
June, 17

ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇတူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 10 27 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ် ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူႉၵွႆ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 10 27 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ် ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူႉလႅဝ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇယၢပ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃးတေႃႉတၢင်ႇ ၵူၼ်း ၊ ၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉတၢင်းလတ်း တၢင်းယၢပ်ႇ လႆႈ ၸႂ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃးႁိုင် ၊ သမ်ႉလႆႈ သႂ်ႇသႂၢင်း ပၼ်ၵႃႈတၢင်း တင်းၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵႃႈတေႃႉတၢင်ႇၶူဝ်း ၶိုၼ်ႈသုင် ၶၼ် ၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်းၶဝ်ႈ မႃးသမ်ႉၵႃႈႁႅင်း ၊ ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်း ႁႆႊၼႂ်းသူၼ်သမ်ႉၵႃႈၶၢၼ်ပေႃးႁႅင်းမႃး ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- “ပေႃးပဵၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်းၶဝ်ႈမႃးတေႉ ၵႃႈမၼ်းသုင်ၵူႈဢၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ (ထၢတ်ႈသီႇ) ၼႆႉ မိူဝ်ႈၶူဝ်ပႆႇလူႉ ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႂႃႇမႃးငၢႆႈၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢွၵ်ႉတဵင်း (92) ၼႆႉ (1) လီႇတႃႇလႂ် မီးထိုင် (2000)ၵျၢပ်ႈပၢႆ တေႃႇထိုင် (3000)ၵျၢပ်ႈ ၶၼႆႉၵူၺ်း ဝၢႆးသေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ၶူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူႉၵွႆယဝ်ႉၼႆႉ (1) လီႇတႃႇ ၶိုၼ်ႈထိုင် (5000)ၵျၢပ်ႈ တေႃႇထိုင်(10000) ၵျၢပ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၵႃႈၵႃး တႃႇတေၵႂႃႇမႃးၵေႃႈၵႃႈႁႅင်း မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ (1) ၵေႃႉ (10000)ၵျၢပ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်(60000)ၵျၢပ်ႈ ၊ ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇမႃးၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၼိုင်ႈၸွႆႉ (4000)ၵျၢပ်ႈ ၵမ်းၼႆႉၼိုင်ႈၸွႆႉ (12000) ၵျၢပ်ႈ ၊ ၶဝ်ႈသၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်း မၢၼ်ႈၶဝ်ႈ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ (1) ထူင်ႇ(70000) ၵျၢပ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် (1) ထူင် (120000) ယဝ်ႉၶႃႈ။

ပေႃးပဵၼ်ၶူဝ်းဢၼ် ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် ႁဝ်းၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း မိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပႆႇလူႉလႅဝ်ၼၼ်ႉ (1) ၸွႆႉၼႆႉ ၶၢႆလႆႈ (1,000) ၵျၢပ်ႈ တေႃႇထိုင် (1,200) ၵျၢပ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် သမ်ႉ (1)ၸွႆႉ (500) ၵျၢပ်ႈ တေႃႇ (600) ၵျၢပ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈသိုဝ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၊ သိုဝ်ႉ ၽုၼ်ႇ ၼႆႉ သမ်ႉလႆႈသိုဝ်ႉၵႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၵမ်း လူဝ်ႇၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇမႃး သမ်ႉလႆႈၶၢႆပေႃး လႆႈဝႃႈသုမ်းပႃးတိုၼ်းလၢင်းၵွၼ်ႇၶႃႈ ဢေႃႈ” ဝႃႈ ၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ဝၢႆးသဵၼ်ႈတၢင်းလူႉ လႅဝ် ၵႂႃႇၼႆႉ ၶၢၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵေႃႈတူၵ်းႁႅင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတေႉ သုမ်းတေႉသုမ်းဝႃႈၶႃႈယဝ်ႉ တႃႇတေသိုပ်ႇ ႁဵတ်းထႅင်ႈပီႊတေမႃးၼႆႉတေႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇ ႁူႉယဝ်ႉၶႃႈ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ တေလီၶိုၼ်ႈမႃးႁ တေႁၢႆႉၸႃႉၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ တီႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပိူင်လူင်တေႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ် ဢွၵ်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၊ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇတႃႇတေတေႃႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇယၢပ်ႇလႄႈ ၶၢၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတူၵ်းႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းလွင်ႈလူႉသုမ်းမိူၼ်ၵၼ်။ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသေ ၵမ်ႉၼမ်ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 75% ၼႆႉ ပဵၼ် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ၶဝ်ႈၶႄႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ၶၢၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတူၵ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွႆႈထႅမ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်တေႃႇသူပၢင်တိုၵ်း သေ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉ ၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ် တေႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃး ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽူႈယႃႉၽွၵ်ႈသႅတ်ႉၸႃႇၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တႄႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ1995မႃး တေႃႇထိုင် ပီႊ2024ၼီႈ။ ပီႃ2024ၼီႈ လိူၼ်June(3)ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း...