News

News

Sunday
March, 3

ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇတူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 10 27 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ် ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူႉၵွႆ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 10 27 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ် ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူႉလႅဝ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇယၢပ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃးတေႃႉတၢင်ႇ ၵူၼ်း ၊ ၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉတၢင်းလတ်း တၢင်းယၢပ်ႇ လႆႈ ၸႂ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃးႁိုင် ၊ သမ်ႉလႆႈ သႂ်ႇသႂၢင်း ပၼ်ၵႃႈတၢင်း တင်းၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵႃႈတေႃႉတၢင်ႇၶူဝ်း ၶိုၼ်ႈသုင် ၶၼ် ၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်းၶဝ်ႈ မႃးသမ်ႉၵႃႈႁႅင်း ၊ ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်း ႁႆႊၼႂ်းသူၼ်သမ်ႉၵႃႈၶၢၼ်ပေႃးႁႅင်းမႃး ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- “ပေႃးပဵၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်းၶဝ်ႈမႃးတေႉ ၵႃႈမၼ်းသုင်ၵူႈဢၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ (ထၢတ်ႈသီႇ) ၼႆႉ မိူဝ်ႈၶူဝ်ပႆႇလူႉ ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႂႃႇမႃးငၢႆႈၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢွၵ်ႉတဵင်း (92) ၼႆႉ (1) လီႇတႃႇလႂ် မီးထိုင် (2000)ၵျၢပ်ႈပၢႆ တေႃႇထိုင် (3000)ၵျၢပ်ႈ ၶၼႆႉၵူၺ်း ဝၢႆးသေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ၶူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူႉၵွႆယဝ်ႉၼႆႉ (1) လီႇတႃႇ ၶိုၼ်ႈထိုင် (5000)ၵျၢပ်ႈ တေႃႇထိုင်(10000) ၵျၢပ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၵႃႈၵႃး တႃႇတေၵႂႃႇမႃးၵေႃႈၵႃႈႁႅင်း မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ (1) ၵေႃႉ (10000)ၵျၢပ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်(60000)ၵျၢပ်ႈ ၊ ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇမႃးၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၼိုင်ႈၸွႆႉ (4000)ၵျၢပ်ႈ ၵမ်းၼႆႉၼိုင်ႈၸွႆႉ (12000) ၵျၢပ်ႈ ၊ ၶဝ်ႈသၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်း မၢၼ်ႈၶဝ်ႈ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ (1) ထူင်ႇ(70000) ၵျၢပ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် (1) ထူင် (120000) ယဝ်ႉၶႃႈ။

ပေႃးပဵၼ်ၶူဝ်းဢၼ် ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် ႁဝ်းၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း မိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပႆႇလူႉလႅဝ်ၼၼ်ႉ (1) ၸွႆႉၼႆႉ ၶၢႆလႆႈ (1,000) ၵျၢပ်ႈ တေႃႇထိုင် (1,200) ၵျၢပ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် သမ်ႉ (1)ၸွႆႉ (500) ၵျၢပ်ႈ တေႃႇ (600) ၵျၢပ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈသိုဝ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၊ သိုဝ်ႉ ၽုၼ်ႇ ၼႆႉ သမ်ႉလႆႈသိုဝ်ႉၵႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၵမ်း လူဝ်ႇၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇမႃး သမ်ႉလႆႈၶၢႆပေႃး လႆႈဝႃႈသုမ်းပႃးတိုၼ်းလၢင်းၵွၼ်ႇၶႃႈ ဢေႃႈ” ဝႃႈ ၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ဝၢႆးသဵၼ်ႈတၢင်းလူႉ လႅဝ် ၵႂႃႇၼႆႉ ၶၢၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵေႃႈတူၵ်းႁႅင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတေႉ သုမ်းတေႉသုမ်းဝႃႈၶႃႈယဝ်ႉ တႃႇတေသိုပ်ႇ ႁဵတ်းထႅင်ႈပီႊတေမႃးၼႆႉတေႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇ ႁူႉယဝ်ႉၶႃႈ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ တေလီၶိုၼ်ႈမႃးႁ တေႁၢႆႉၸႃႉၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ တီႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပိူင်လူင်တေႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ် ဢွၵ်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၊ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇတႃႇတေတေႃႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇယၢပ်ႇလႄႈ ၶၢၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတူၵ်းႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းလွင်ႈလူႉသုမ်းမိူၼ်ၵၼ်။ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသေ ၵမ်ႉၼမ်ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 75% ၼႆႉ ပဵၼ် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ၶဝ်ႈၶႄႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ၶၢၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတူၵ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...