News

News

Thursday
June, 20

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ႁိမ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ် ထၢင်ႇပဵၼ် ပၢင် တိုၵ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပၼ်ႇလဵပ်ႈၸွမ်း ဝဵင်းပၢင်လူင်သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈလၢႆလၢႆၵမ်း ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ် ထၢင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 21:00 မူင်းပၢႆ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇ မီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၼိုင်ႈလမ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈသႂ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းၶႅပ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁိမ်းႁွမ်းၾၢႆႇတူၵ်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢမ်ႇယွမ်း (10) ၵမ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်း ၸႂ်ၵူဝ် ထၢင်ႇတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပၢင်တိုၵ်း တေႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶႃႈ မၼ်းပဵၼ် ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မႃးပၼ်ႇၸွမ်းၶႅပ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉသေ ပၼ်ႇယဝ်ႉ တၼ်ႇ တၼ်ႇ လႆႈငိၼ်းပႃး သဵင်ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈၶဝ်သေဢေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈထူပ်းၶႃႈလူးၼေႃႈ တူၵ်းၸႂ်ၶႃႈ ဢေႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မိူဝ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ၽႅဝ်မႃး မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇဝႃႈတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၼႆ ဢၢၼ်းၶႆႈ ၶိုင်ဢွၼ် ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေပၢႆႈၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈၵူဝ်ၶဝ် လၢမ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ လိူဝ်သေၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNA ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ (တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်) ဢၼ်ယူႇ ၾၢႆႇတႂ်ႈ ၶေႃႈပူင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

Photo-Credit

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း

#ၸေႈဝဵင်းပၢင်လူင်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...