News

News

Sunday
March, 3

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ႁိမ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ် ထၢင်ႇပဵၼ် ပၢင် တိုၵ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပၼ်ႇလဵပ်ႈၸွမ်း ဝဵင်းပၢင်လူင်သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈလၢႆလၢႆၵမ်း ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ် ထၢင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 21:00 မူင်းပၢႆ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇ မီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၼိုင်ႈလမ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈသႂ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းၶႅပ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁိမ်းႁွမ်းၾၢႆႇတူၵ်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢမ်ႇယွမ်း (10) ၵမ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်း ၸႂ်ၵူဝ် ထၢင်ႇတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပၢင်တိုၵ်း တေႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶႃႈ မၼ်းပဵၼ် ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မႃးပၼ်ႇၸွမ်းၶႅပ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉသေ ပၼ်ႇယဝ်ႉ တၼ်ႇ တၼ်ႇ လႆႈငိၼ်းပႃး သဵင်ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈၶဝ်သေဢေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈထူပ်းၶႃႈလူးၼေႃႈ တူၵ်းၸႂ်ၶႃႈ ဢေႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မိူဝ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ၽႅဝ်မႃး မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇဝႃႈတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၼႆ ဢၢၼ်းၶႆႈ ၶိုင်ဢွၼ် ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေပၢႆႈၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈၵူဝ်ၶဝ် လၢမ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ လိူဝ်သေၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNA ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ (တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်) ဢၼ်ယူႇ ၾၢႆႇတႂ်ႈ ၶေႃႈပူင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

Photo-Credit

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း

#ၸေႈဝဵင်းပၢင်လူင်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...