News

News

Thursday
June, 20

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇတိူဝ်းဢႃႇယု ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ (6) လိူၼ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ/ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇသေ သိုပ်ႇတိူဝ်းဢႃႇယု ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း(6) လိူၼ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31/02/2024 ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇ သီႇ ၾၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄ/ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ သေ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႆႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ တႃႇတေသိုပ်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းမိူၼ် ၵဝ်ႇ ၊ တႃႇၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၊ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸုမ်း(ၸႃးၽျႅၼ်ႉ)ဢၼ်လႅၼ်ငိုၼ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆး (Online) ၊ တႃႇၵဵပ်း သဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၊ တႃႇတေၸတ်း ႁဵတ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇတိူဝ်း ဢႃႇယု ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း(6) လိူၼ်ၼႆ လႆႈႁၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸွမ်းၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၾၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄ/ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်သၢၼ် ၶတ်းလႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႈတူၵ်းလူင်းမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ တႃႇ တေတိူဝ်းဢႃႇယုၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်း ထႅင်ႈ(6) ၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးဢဝ်ၸွမ်း ပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း 2008 ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ (417) ဢၼ်ပႃးဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈၾၢႆႇၵႅတ်ႇ ၶႄၸိုင်ႈမိူင်း သိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ တေႇၼပ်ႉဝၼ်းဢၼ်သိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ မီးသုၼ်ႇလႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶၢဝ်းတၢင်း (1) ပီႊတဵမ် ၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉသင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၸိုင်ႈမိူင်းတၢင်ႇၼႄ လႆႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႆၸိုင် ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ (425) ၼၼ်ႉသေ မီးသုၼ်ႇ လႆႈသိုပ်ႇတိူဝ်း ဢႃႇယု ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ (2)ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႂ် ၶၢဝ်းတၢင်း(6) လိူၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တေႇဢဝ်ဝၼ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼၼ်ႉ သေ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇတိူဝ်း ဢႃႇယု ၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းမႃး တေႃႇထိုင်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၸိုင် မီးၵႂႃႇ (5) ပွၵ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

Photo-Credit

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#တိူဝ်းဢႃႇယု

#ဢုပ်ႉပိူင်ႇ

#သိမ်းဢႃႇၼႃႇ

#ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွႆႈထႅမ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်တေႃႇသူပၢင်တိုၵ်း သေ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉ ၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ် တေႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃး ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽူႈယႃႉၽွၵ်ႈသႅတ်ႉၸႃႇၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တႄႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ1995မႃး တေႃႇထိုင် ပီႊ2024ၼီႈ။ ပီႃ2024ၼီႈ လိူၼ်June(3)ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...

SSPP/SSA ၏ နာမည်ကို Shwe Phee Myay News Agency (ရွှေဖီမြေ...

“ မိုင်းရယ် ဒေသမှာ ခြေကုပ် ယူလာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ ဉီးဆောင်တဲ့ အွန်လိုင်း ငွေလိမ်ဂိုဏ်း ” ခေါင်းစဉ် ဖြင့် Shwe Phee Myay News Agency...

နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းနဲ့ အဖြေရှာမရရင် စစ်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် အဖြေရှာရလိမ့်မည်ဟု SSPP/SSA ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆို

စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ ရရှိရန် နိုင်ငံရေး စားပွဲဝိုင်းတွင် အဖြေရှာသည့် နည်းလမ်း မရှိတော့ ခြင်းကြောင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA မှ...