News

News

Wednesday
April, 24

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/02/ 2024 ယၢမ်း 14:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇတၢင်ႇဢွႆႈ တီႈၼႂ်း သူၼ် ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇ RPG-7 ဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇပၵ်းၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းလိၼ် ၸွမ်းလႅၼ်သူၼ်ဢွႆႈ လုင်းမိၼ်ႉ ဢူး ဝၢၼ်ႈၵျွင်းၵုင်း တၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ၵလႃး ႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈၼွင်ပဵတ်း ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉသေ ဝူၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ဢမ်ႇ တႅၵ်ႇၼႆလႄႈ ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၸၼ်ဢွၵ်ႇတူၺ်း မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉ ၸၼ်မၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ ၊ ၵေႃႉဢၼ် ၸၼ်မၢၵ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၸွမ်းတိၼ် ၸွမ်းတူဝ် လႆႈလူႉတၢႆ ထင်တီႈ ၊ တႃႇ (3) ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇတီႈၸုမ်းၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်းလိၼ်ႉလႅတ်ႉ (ကမ်းလင့်လက်) လႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး လုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ ဢႃႇယု ( 17) ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် ဢိူင်ႇ ၼွင်ယူမ်း ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၊ ၸၢႆးလူး ဢႃႇယု (27) ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် ဢိူင်ႇ ၼွင် ယူမ်း ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တိူဝ်ႉၺႃးလင် ပွင်ႇဢူၵ်း တိူဝ်ႉပႃးႁူင်းယဵဝ်ႈ လႄႈ မမ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ၸၢႆး ထုၼ်းဢွင်ႇ ဢႃႇယု (23) ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်ပဵတ်း ဢိူင်ႇပၢင်ပဝ်း ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တိူဝ်ႉၺႃးငဝ်ႈ ၶႅၼ်ၽၢႆႇသၢႆႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ ၸၢႆးလႃႉသူၺ်ႇ ဢႃႇယု (37) ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်ပဵတ်း ဢိူင်ႇပၢင်ပဝ်း ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉ မႄး တိူဝ်ႉၺႃး ၼႃးဢူၵ်း ၊ ႁူင်းၶဝ်ႈ ၊ သႆႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈမၢတ်ႈၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းပၢင်တိုၵ်း 10″ 27″ မႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းၽေး မၢၵ်ႇမႅင်း မိူၼ် ၼင်ႇ မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ ၊ မၢၵ်ႇၾၢင်လိၼ် ၊ မၢၵ်ႇတူၵ်းဢမ်ႇတႅၵ်ႇ ၵမ်းလဵဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သေ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းမႃး တင်းၼမ် လႄႈ တႃႇပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလွတ်ႈ ၽေးၶဵၼ်မၢၵ်ႇမႅၵ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶႆႈသိုပ်ႇပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢုပ်ႇပိူင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈတီႈတီႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း လႄႈ လွင်ႈဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ် ဝႃႈပဵၼ် မၢၵ်ႇမႅင်း ၼၼ်ႉၸိုင် ႁႂ်ႈၼႅတ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၾၢႆႇတပ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶၼ်ၶၼ် ဝႆးဝႆး သေၵမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#မၢၵ်ႇမႅင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...