News

News

Monday
June, 17

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/02/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တြႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း သင်ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး တေႇဢႃႇယု (18) ၶူပ်ႇ တေႃႇထိုင်(35) ၶူပ်ႇ သင်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း တေႇ ဢႃႇယု(18) ၶူပ်ႇ တေႃႇထိုင် (27) ၶူပ်ႇၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၼႂ်းမၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 မီးၼၼ်ႉသေ တၵ်းတေ လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူႈၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ လူၺ်ႈပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇသေဢၼ် ဢၼ်ၸိုင် သင်ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး တေႇမၵ်းမၼ်ႈ ဢႃႇယု (18) ၶူပ်ႇ တေႃႇထိုင် (45)ၶူပ်ႇ ၊ သင်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း တေႇ ဢႃႇ ယု(18 ) ၶူပ်ႇ တေႃႇထိုင် (35) ၶူပ်ႇ လႄႈ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶႃႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ၵူၼ်းတိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ပိင်ႇၺႃႇ ၊ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်လႆႈႁဵတ်းလဵင်ႉ ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈထဝ်ႈ ၊ ၵူၼ်းတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ၵူၼ်းတိုၵ်ႉလႆႈထုၵ်ႇယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ် ၊ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် မီးသုၼ်ႇၶၢႆႉလႅၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇၶဝ်ႈ ႁၢပ်ႇထၢမ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း သေ သင်ပဵၼ် ၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်း ၸွႆႈၵၢၼ်သသႃႇၼႃႇ ၊ ၼၢင်းယိင်းဢၼ် တေႇ ၼႃႈ ႁိူၼ်းဝႆႉ ၊ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ ဢၼ်ႁၢင်ႈၾၢင်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢၼ်းသူၺ်ႇ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 04/11/2010 ၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်မၢႆမီႈ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်းတေလႆႈ ၵႅတ်ႇၶႄ ၽေးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။

#Shanstateprogressparty

#Shanstatearmy

#SSPPinfo

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် လတ်တ လောဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာများနှင့် ပက်သက်၍ SSPP/SSA ၏ သဘော ထား...

ထုတ်ပြန်ကြောညာချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်+95 9406902578ဗိုလ်မှူးစိုင်းဖုန်းဟန် #Shanstateprogressparty #Shanstatearmy #SSPPInfo #သဘောထားထုတ်ပြန်ကြောညာချက် #PSLF #Tnla

ပိုၼ်ၽၢဝ် Page ပွမ် တင်ႈၸႂ်ၵဝ်းယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်း

ၸွမ်းၼင်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ27/05/2024 ၼၼ်ႉယူႇတီႈ ၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် သေၸုမ်းၸုမ်း တင်ႈ Page ပွမ် ဢၢင်ႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈ Page SSPP Info ဢၼ်တၢင်တူဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ် ၽႃႇသႃႇ...

SSPPInfo Page အတု ပေါ်ပေါက်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက် ၍ သတိပြုကြရန် အသိပေးခြင်း

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အား ကိုယ်စားပြုသည့် SSPPInfo Facebook စာ မျက်နှာကို ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မသမာသူတစုက Facebook စာမျက်နှာ အတု ဖန်တီး ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း...

RCSS နှင့် SSPP တို့အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စစ်ရေး ပဋိပက္ခများ နှင့်ပါတ်သက်ပြီး အဖြစ်မှန်ရှင်းလင်း...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ရပ်စောက်မြို့နယ်အတွင်း သွားလာလုပ်ရှားသည့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်း ပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်ဖွဲ့ကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS မှ မိုင်းဆွဲတိုက် ခိုက်ခြင်း ၊ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ ပြီးခဲ့သည့်...