News

News

Sunday
March, 3

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/02/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တြႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း သင်ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး တေႇဢႃႇယု (18) ၶူပ်ႇ တေႃႇထိုင်(35) ၶူပ်ႇ သင်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း တေႇ ဢႃႇယု(18) ၶူပ်ႇ တေႃႇထိုင် (27) ၶူပ်ႇၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၼႂ်းမၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 မီးၼၼ်ႉသေ တၵ်းတေ လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူႈၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ လူၺ်ႈပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇသေဢၼ် ဢၼ်ၸိုင် သင်ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး တေႇမၵ်းမၼ်ႈ ဢႃႇယု (18) ၶူပ်ႇ တေႃႇထိုင် (45)ၶူပ်ႇ ၊ သင်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း တေႇ ဢႃႇ ယု(18 ) ၶူပ်ႇ တေႃႇထိုင် (35) ၶူပ်ႇ လႄႈ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶႃႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ၵူၼ်းတိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ပိင်ႇၺႃႇ ၊ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်လႆႈႁဵတ်းလဵင်ႉ ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈထဝ်ႈ ၊ ၵူၼ်းတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ၵူၼ်းတိုၵ်ႉလႆႈထုၵ်ႇယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ် ၊ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် မီးသုၼ်ႇၶၢႆႉလႅၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇၶဝ်ႈ ႁၢပ်ႇထၢမ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း သေ သင်ပဵၼ် ၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်း ၸွႆႈၵၢၼ်သသႃႇၼႃႇ ၊ ၼၢင်းယိင်းဢၼ် တေႇ ၼႃႈ ႁိူၼ်းဝႆႉ ၊ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ ဢၼ်ႁၢင်ႈၾၢင်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢၼ်းသူၺ်ႇ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 04/11/2010 ၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်မၢႆမီႈ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်းတေလႆႈ ၵႅတ်ႇၶႄ ၽေးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။

#Shanstateprogressparty

#Shanstatearmy

#SSPPinfo

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(4)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၽူႈမီး ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ(4) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 08/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00...

ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇတူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 10 27 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ် ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူႉၵွႆ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 10 27...