News

News

Wednesday
April, 24

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈ/လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈသႅၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15/02/2023 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 16/02 /2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်မႄႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁူင်းယႃ ဝၢၼ်ႈပၢင်မႂ်ႇသုင် ၊ ႁူင်းယႃဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸႅင် ၊ ႁူင်းယႃဝၢၼ်ႈၵုမ်ႇၵႆႇ ၊ ႁူင်းယႃ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလပ်ႉ လႄႈ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မီးၸုမ်း ၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ( 62) ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ( 768 )ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ (830) ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း တေႇပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈလႂ် ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ သင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸုမ်းမေႃယႃ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်း ၼၢင်းယိင်း လႄႈ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၊ ၸုမ်းၼၢင်း ႁၢၼ်ၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈပႃးတွင်ႉ ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သေ ၸႃႇၵႃႉၸႅၵ်ႇပၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈမုၼ်း၊ ၼမ်ႉၸဵမ်း၊ မၢၵ်ႇဢူမ်ၸဵမ်း၊ ပႃဢႅပ်ႇ၊ ၶႆႇၵႆႇ၊ ထူဝ်ႇလိူင်၊ သပ်းပျုႇၽွင်၊ ၶူဝ်းၸုမ်ႇမၢၵ်ႇၼင် ၊ သိၼ်ႈတူင်ႇ၊ ၶႅပ်းတိၼ် ၊ ၼမ်ႉၼူမ်းသူမ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း

#ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2)

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင် ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2) ၼႂ်းပီႊ ( 2024)ၼီႊ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမႆၢ (8) ဢိူင်ႇ မိူင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မၢသ်ႉ...

SSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် ႁွင်ႈၼမ်ႉ/မိူင် ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး သေ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႇသၢင်ႇၽၢႆႁိၼ် လႄႈ ႁွင်ႈမိူင် တႃႇၵႅတ်ႇၸႂ်ႉၼမ်ႉၼႃး ပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉၼႃး...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်( March) ...

ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင် ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်လိၵ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း မၢႆ (35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပီႊ (2024)...