News

News

Sunday
March, 3

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77) ပီႊ

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77) ပီႊ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07/02/2024 ပဵၼ်ဝၼ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(77) ပီႊ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆလႄႈ တေႇမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 08:20 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်း ႁဵၼ်းသိုၵ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA သေ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၊ ၸုမ်းမေႃယႃ ၊ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၊ ၽူႈၵွၼ်း တပ်ႉ/လုၵ်ႈတပ်ႉ SSPP/SSA ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁူမ်ႈသဵင်ႈမီး (1733) ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸွမ်သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင် ၊ သပ်းလႅင်းၼႄပိုၼ်း ဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ႁဵတ်းႁိုဝ်ပဵၼ်မႃး ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းယၢမ်းလဵဝ် ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်သႅင်ႁၢၼ် လူ ဢၢၼ်ႇ ၼႄၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း တီႇမူဝ်ႇ ၶရေႇ ၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (Shan Nationalities League for Democracy) ယိုၼ်ႈထိုင်မႃး သေ ယူႇတီႈၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တၢင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈႁွင်ႉၶေႃႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇ(5)ၶေႃႈ ဢၼ်မီးဝႃႈ (1) ပႃႇတီႇ ႁႂ်ႈ မိူၼ်ပႃႇတီႇ ၵေႃႇသၢင်ႈတႃႉ ၵေႃႇသၢင်ႈတႃႉ (2) တပ်ႉႁႂ်ႈမိူၼ်တပ်ႉ ၵေႃႇသၢင်ႈတႃႉ ၵေႃႇသၢင်ႈတႃႉ (3) လွင်ႈၶွတ်ႇ လိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈယိုၼ်းယၢဝ်း ႁႂ်ႈယိုၼ်းယၢဝ်း (4) ၽူႈၶဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တၵ်းလႆႈတူၵ်းသုမ်း တၵ်းလႆႈတူၵ်းသုမ်း (5) လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ တၵ်းလႆႈဢွင်ႇပေႉ တၵ်းလႆႈဢွင်ႇပေႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 09:05 မူင်း ယူႇတီႈၽူႈ ၶပ်ႉပၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵႅဝ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ၵႂႃႇလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး77ပီႊ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...