News

News

Sunday
March, 3

SSPP/SSA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ပၵ်းပိူင် လၵ်းမၢႆ လႄႈ ဢၼ်လႆႈတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07/01/2024 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(26) ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈပွႆႇတူဝ်ပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ လၵ်ႉယႃႉၶဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇႁေႉႁၢမ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ၸၢၼ်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်းဢၼ်ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၸွမ်ၽူင်း ဢႃႇယု (20) ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသၢင်ႇ ၶွင်ႇ+ပႃႈၶမ်ႈဢွင်ႇ ယူႇပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵိင်ႇ ၽႄၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၸွမ်ၽူင်း ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03/01/2024 ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး လႆႈယႃႉလႅဝ်သေႃးႁိူၼ်း လၵ်ႉၶဝ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇႁေႉႁၢမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းပွၵ်ႈၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼၼ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸင်ႇလႆႈတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸင်ႇလႆႈႁွင်ႉထူပ်း ဢူႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸၢႆးၸွမ်ၽူင်း သေ သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်လီငၢမ်းယဝ်ႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸၢႆးၸွမ်ၽူင်း ၸင်ႇလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁပ်ႉႁွင်းဝႆႉဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပၼ်ပဵၼ် ဢမ်ႇပၼ်မီးထႅင်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၵေႃႈ ‌လႆႈဢဝ်တူဝ် ၸၢႆး ၸွမ်ၽူင်း ဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း တီႈဢူႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵႂႃႇ လီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy #SSPPInfo

#ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/02/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တြႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(4)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၽူႈမီး ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ(4) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 08/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00...