News

News

Wednesday
July, 17

ၶူဝ်ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းၸူးၵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်လူင် ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆးလူႉလႅဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31/12/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင် ၶိုၼ်း 24:00 မူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်း တ ဢၢင်း TNLA ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01/01/2024 ဝၼ်းပီႊမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 3:10 မူင်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်လူင် ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ဢၼ်ၵႆၢႇၶၢမ်ႈႁွင်ႈၼမ်ႉယၢဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ-ၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ လႆႈလူႉၵွႆ သေ ၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (70) ၵေႃႉပၢႆ ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈၼႆႉ မီး(70) ၵေႃႉပၢႆ ၊ ဝၢႆးသေပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈၶႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ-ၼမ်ႉတူႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၶူဝ်လူင်ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ဢၼ်ၵၢႆႇၶၢမ်ႈ ၼမ်ႉယၢဝ် လူႉလႅဝ် လႄႈ လူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ- ၼမ်ႉတူႈ သေ ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇလုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၾၢႆႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း ႁိူၼ်း ၊ တေသိုပ်ႇယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶူဝ်လူင်ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ႁၢၵ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ လူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးယဝ်ႉ တႃႇတေၵႂႃႇမႃး ၾၢႆႇပုၼ်ႉ ၼမ်ႉ ၾၢႆႇၼႆႉၼမ်ႉတေႉ ယၢပ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ ၾၢႆႇသဵၼ်ႈ တၢင်းသီႇပေႃႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပိၵ်ႉဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉယူႇ ၼႂ်းဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈဢီႇ ၼၢႆးယူႇၶႃႈ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တေမိူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တေယူႇတီႈဢွင်ႈပၢႆႈၽေးၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆႉ ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼႂ်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ” ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆးသေ ၵႆႉၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၼိူင်ႇဢီႇ ၼၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၼပ်ႉႁူဝ် ပၢၵ်ႇ လႆႈဢွၼ်ႇၵၼ်ပၢႆႈၽေး ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

#ၶူဝ်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP/SSA နှင့် TNLA တို့ ၃ နေရာ တိုက်ပွဲအတွင်း နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကျဆုံးမှုရှိ

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အခြေချတပ်စွဲထားသည့် စခန်းများကို တအာင်း လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA က ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာမှ အပြန်လှန် တိုက်ခိုက် မှု...

ပၢင်တိုၵ်း SSPP/SSA တင်း TNLA – 3 ဢွင်ႈတီႈ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃ ၽၢႆႇၸၢၼ်း တၢင်းၵႃးလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 7 လၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉ TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းပႂ်ႉၵိၵ်ႉ SSPP/SSA လႄႈ သွင်ႇၽၢႆႇလႆႈတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

“ကျောက်မဲမြို့နယ်နှင့် သီပေါမြို့နယ်အတွင်း TNLA တပ်မှ SSPP တပ်ကို ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်မှုရှိ” ဆိုသည့်...

ယနေ့ ဇွန်လိုင်လ ၅ ရက် ညနေ ၅:၂၅ အချိန်မှာ SSPPInfo Facebook Page မှ "ကျောက်မဲမြို့နယ်နှင့် သီပေါမြို့နယ်အတွင်း TNLA တပ်မှ SSPP တပ်ကို...

လဲချားမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်အတွင်းဒေသလုံ ခြုံရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေစဉ် RCSS တပ်ဖွဲ့ ဝင်တစ်ချို့၏...

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ၏ အထူးတပ်ဖွဲ့မှ ဒေသ လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေစဉ် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့များ ထောင်ထားသည့် လက်လုပ် မိုင်း အချို့ကို ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း လဲချားမြို့နယ်နှင့်...

SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ မၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

သၢႆသိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၾၢႆႇၵူတ်ႇမူၺ်ႉမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်း ၵူတ်ႇမူၺ်ႉမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉသေ...