News

News

Sunday
March, 3

ၶူဝ်ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းၸူးၵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်လူင် ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆးလူႉလႅဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31/12/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင် ၶိုၼ်း 24:00 မူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်း တ ဢၢင်း TNLA ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01/01/2024 ဝၼ်းပီႊမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 3:10 မူင်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်လူင် ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ဢၼ်ၵႆၢႇၶၢမ်ႈႁွင်ႈၼမ်ႉယၢဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ-ၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ လႆႈလူႉၵွႆ သေ ၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (70) ၵေႃႉပၢႆ ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈၼႆႉ မီး(70) ၵေႃႉပၢႆ ၊ ဝၢႆးသေပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈၶႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ-ၼမ်ႉတူႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၶူဝ်လူင်ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ဢၼ်ၵၢႆႇၶၢမ်ႈ ၼမ်ႉယၢဝ် လူႉလႅဝ် လႄႈ လူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ- ၼမ်ႉတူႈ သေ ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇလုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၾၢႆႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း ႁိူၼ်း ၊ တေသိုပ်ႇယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶူဝ်လူင်ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ႁၢၵ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ လူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးယဝ်ႉ တႃႇတေၵႂႃႇမႃး ၾၢႆႇပုၼ်ႉ ၼမ်ႉ ၾၢႆႇၼႆႉၼမ်ႉတေႉ ယၢပ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ ၾၢႆႇသဵၼ်ႈ တၢင်းသီႇပေႃႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပိၵ်ႉဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉယူႇ ၼႂ်းဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈဢီႇ ၼၢႆးယူႇၶႃႈ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တေမိူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တေယူႇတီႈဢွင်ႈပၢႆႈၽေးၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆႉ ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼႂ်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ” ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆးသေ ၵႆႉၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၼိူင်ႇဢီႇ ၼၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၼပ်ႉႁူဝ် ပၢၵ်ႇ လႆႈဢွၼ်ႇၵၼ်ပၢႆႈၽေး ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

#ၶူဝ်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉ PNO ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ PNO သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် သေ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း (Jetfighter ) ၼိုင်ႈလမ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပၶျႃးၵလူဝ်း ၸေႈဝဵင်း သီႇသႅင်ႇ ဝၢၼ်ႈဢၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈ ဢၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ...