News

News

Monday
June, 17

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသတိူဝ်ႇ သုၼ်းဝေႇတူင်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တီႈဝဵင်းလူင် ၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05/01/2024 ၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇ ၼွၵ်ႈ မိူင်း မိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသတိူဝ်ႇ သုၼ်းဝေႇတူင်ႇ လုၵ်ႉတီႈမိူင်း ၶႄႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ-ၶႄႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသတိူဝ်ႇ သုၼ်းဝေႇတူင်ႇ တင်း ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢူးလုၼ်ႇဢူး လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင် ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – တီႈၼႂ်းပၢင် ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၊ လွင်ႈတႃႇတေ ယုၵ်ႉမုၼ်းၶိုၼ်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင် သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး ၊ လွင်ႈ တႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်း ယဵၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ တႃႇသွင်ၾၢႆႇ တေလႆႈမၵ်းမၼ်ႈႁၼ်လီၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢိၵ်ႇၼႂ်း မိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 07/01/2024 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) တင်း ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တေတေႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵူႇမိၼ်း ၸေႈမိူင်းယူႇၼၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Photo-Credit Popular Myanmar

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းမိူင်းၶႄႇ

#ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

#ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇတိူဝ်းဢႃႇယု ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ (6) လိူၼ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ/ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇသေ သိုပ်ႇတိူဝ်းဢႃႇယု ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း(6) လိူၼ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31/02/2024 ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇ သီႇ ၾၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄ/ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၾၢႆႇၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၸေႈဝဵင်း လုၼ်ႇပရႃႇပၼ်ႇ ၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းလၢဝ်း(လႃႇဢူဝ်ႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-29/01/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တိုၵ်းသူၼ်း တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တိုၵ်းသူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇ တေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/11/2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ- ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း...

ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယူႇၶရဵၼ်းထႅင်ႈ

ပိၼ်ႇတၵုၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13-06-2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ - မိူဝ်ႈၽွင်း ယူႇၶရဵၼ်း တိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းၶိုၼ်း ရၢတ်ႉသျူးၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တေ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇဝႃႈဢမ်ႉမီးလွင်ႈ ၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်း တေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇ Vivian Balakrishnan လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းသျိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇသေ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်း တေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ မီးမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိူင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၾၢႆႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸုမ်း SAC-M ၶဝ်...

ၽွင်းလူင်မလေးသျူး တိုၵ်းသုၼ်းႁႂ်ႈထႆးၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ သိုၵ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇမႃး သေၼင်ႇ ႁိူဝ်တေ ၶူင်သၢင်ႈ လႆႈလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶႆႈႁႂ်ႈမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈၼိုင်ႈယူႇၼႆ ၽွင်း ...